Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Sm4 lähijunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
[kWh]* [MJ] [%]
Junakilometriä kohden 5.5 20 184  
Henkilökilometriä kohden 0.085 0.31 35
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017