Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Sm3 (Pendolino) sähköjunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
[kWh]* [MJ] [%]
Junakilometriä kohden 14.0 50 309  
Henkilökilometriä kohden 0.11 0.41 40
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017