Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Suomen matkustajajunaliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
Päästöt [g/hkm] Dieselin kulutus Sähkön kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
Henkilöliikenne CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g/hkm] [kWh/hkm]* [MJ/hkm] [%]
Moottorivaunujuna (kiskobussi), diesel 0.012 0.0072 0.53 0.0044 0.00429 0.0012 0.00024 76 76 24   1.0 63 35
Intercityjuna, sähkö                     0.054 0.19 509 40
Pendolinojuna, sähkö 0.11 0.41 309 40
                             
Sm4 lähiliikennejuna, sähkö 0.085 0.31 184 35
Sm5 (FLIRT) lähiliikennejuna, sähkö                     0.071 0.26 260 35
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017