Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Raideliikenteen henkilöliikenne
Rautateiden henkilöliikenteen keskimääräiset päästöt juna- ja henkilökilometriä kohden Suomessa vuonna 2007
  Henkilöjunaliikenteen yksikköpäästöt ja kulutukset juna- ja henkilökilometriä kohden(1
  CO HC NOX PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2ekv. Sähkön kulutus [kWh](2  Polttonesteen kulutus [g]  Primäärienergian kulutus [MJ](3  Paikkaluku [istuinta] Kuormitus- aste [%]
Intercity, sähköjuna [g/junakm]                 1.7 0.18 4.1 0.48 0.088 0.077 3.0 2640 2666 11   78 509  
Intercity, sähköjuna [g/hkm]                 0.010 0.0010 0.023 0.0027 0.00049 0.00043 0.017 15 15 0.062   0.44   35
 
Pendolino, sähköjuna [g/junakm] 2.0 0.20 4.7 0.55 0.10 0.088 3.4 3000 3029 12.5   89 309  
Pendolino, sähköjuna [g/hkm] 0.016 0.0016 0.038 0.0044 0.00081 0.00071 0.028 24 25 0.10   0.72   40
 
Lähiliikenne, sähköjuna (Sm4) [g/junakm] 0.93 0.094 2.2 0.26 0.047 0.041 1.6 1416 1430 5.9   42 184  
Lähiliikenne, sähköjuna (Sm4) [g/hkm] 0.014 0.0015 0.034 0.0040 0.00073 0.00064 0.025 22 22 0.092   0.65   35
 
Dieseljuna, kiskobussi (Dm12) [g/junakm] 0.28 0.16 12 0.095 0.016 0.046 0.011 1677 1692   530 23 63  
Dieseljuna, kiskobussi (Dm12) [g/hkm] 0.012 0.0072 0.52 0.0043 0.00075 0.0021 0.00048 76 77   24 1.0   35
 
(1 Sähköjunaliikenteen päästöiksi on laskettu sähkönkulutuksen osuus voimalaitosten päästöistä. 10 vuoden keskiarvo.
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
(3 Primäärienergia on laskettu Suomen keskimääräistä sähköntuotannon hyötysuhdetta (50,8 %) käyttäen, josta saadaan sähkön primäärienergiakertoimeksi 1,97. Hyötysuhde on saatu jakamalla sähkön kokonaiskulutus (GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (GWh) kymmenen vuoden keskiarvona (1998-2007). Dieseljunaliikenteelle on käytetty suoraan dieselin lämpöarvoa 43 MJ/kg polttoainetta.
g/hkm = grammaa henkilökilometriä kohden (yhden henkilön matkustaessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
24.4.2009
Last Updated 
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi