Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Intercity sähköjunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
[kWh]* [MJ] [%]
Junakilometriä kohden 11 40 509  
Henkilökilometriä kohden 0.054 0.19 40
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
Keskimääräinen 300 tonnin juna
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017