|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Raideliikenne: henkilöliikenne

Näillä sivuilla esitetään raideliikenteen päästömäärät ja energiankulutus grammoina henkilökilometriä kohden. Henkilökilometri on liikennesuorite, jolla kuvataan yhden matkustajan kulkemaa kilometrin pituista matkaa.

Luvut kuvastavat nimenomaan Suomen raiteilla kulkevaa henkilöliikennettä.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Henkilöjunat

Intercityjuna, sähkö
Pendolinojuna, sähkö
Sm4-lähiliikennejuna, sähkö
Sm5-lähiliikennejuna (Flirt), sähkö
Moottorivaunujuna (kiskobussi), diesel
Kaikki matkustajajunat

Muu raideliikenne

Metro
Raitiovaunu