Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Sm5 (FLIRT) lähijunan energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Sähkön kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
[kWh]* [MJ] [%]
Junakilometriä kohden 6.5 23 260  
Henkilökilometriä kohden 0.071 0.26 35
* Sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrä.
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
Sähköjuna on ajettaessa päästötön. Sähköjunalle raportoidaan kuitenkin energiankäyttö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017