Paluu pääsivulle Taulukko Excel tiedostona
Dieselkäyttöisen moottorivaunujunan (kiskobussin) päästöt ja energiankäyttö Suomessa vuonna 2016
Päästöt [g] Dieselin kulutus Energia Paikkaluku Täyttöaste
CO HC NOx PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2e [g] [MJ] [%]
Junayksikkökilometriä kohden 0.28 0.16 12 0.10 0.095 0.027 0.005 1 675 1 685 530 23 63  
Henkilökilometriä kohden 0.012 0.0072 0.53 0.0044 0.00429 0.0012 0.00024 76.0 76.4 24 1.0 35
Paluumatka on huomioitu eli luvut kerrotaan suoraan henkilökilometreillä
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältää metaanin CH4), NOx = typen oksidit, PM = hiukkaset, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2e = kasvihuonekaasut CO2 ekvivalentteina (CH4 kerroin 25 ja N2O kerroin 298), MJ = megajoule, kWh = kilowattitunti, jkm = junakilometri, tkm = tonnikilometri, hkm = henkilökilometri, TEU = konttiyksikkö (6 metriä), kuljetusyksikkö = puoliperävaunuyhdistelmä tai pelkkä perävaunu, junayksikkö = moottoroitu matkustajavaunu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta
Päivitetty 6.7.2017