|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Ilmaliikenne: henkilöliikenne

Näillä sivuilla esitetään lentoliikenteen käytönaikaiset päästömäärät ja energiankulutus grammoina henkilökilometriä kohden. Henkilökilometri on liikennesuorite, jolla kuvataan yhden matkustajan kulkemaa kilometrin pituista matkaa.

Luvut kuvastavat Suomesta ja Suomeen tapahtuvaa matkustajaliikennettä konetyypin ja lentotyypin huomioiden.

Laskennan tunnusluvut ja lähtöarvot on esitetty erillisessä taulukossa: tunnusluvut.

Reitti- ja lomalennot Huom! Nämä datataulut ovat vuodelle 2008. Ilmaliikenteen yksikköpäästökertoimet tullaan päivittämään, kun uudet tilastot lentoyhtiöiltä ovat saatavilla laskennan tausta-aineistoksi.
Laskettaessa pelkästään CO2-päästöjä suosittelemme käyttämään ICAO:n (International Civil Aviation Organization, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) päästölaskuria, joka hyödyntää ajantasaisia tietoja eri lentoväleille: the ICAO Carbon Emissions Calculator.