|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Vesiliikenne

LIPASTO vesiliikenteen yksikköpäästöt tavaraliikenteelle on määritelty rahdin nettopainolle. Siksi myös tietyn kuljetuksen päästöjä laskettaessa tulee rahdin painona käyttää nettopainoa (esimerkiksi kontin sisällä olevan lastin hyötykuorma).

Laskentaesimerkki

Laivakuljetuksen CO2-päästöjen ja SO2-päästöjen laskenta satamien A ja B väliseltä edestakaiselta matkalta. Kuljetuksessa kuljetetaan 5 000 tonnin painoinen rahti, mikä vastaa noin 550 konttia (TEU). Satamien A ja B välinen matka on 2 000 km. Kuljetus suoritetaan 1 000 TEU konttialuksella ja rahti kuljetetaan vain A:sta B:hen ja paluuna tarkastellaan keskimääräistä konttialusta.

  • LIPASTO:n yksikköpäästöt sivun vesiliikenteen tavaraliikenne alasivulta selvitetään kyseisen konttialuksen CO2- ja SO2-päästöjen yksikköpäästökertoimet (41 CO2 g/tkm ja 0,025 SO2 g/tkm).

  • Seuraavaksi lasketaan kuljetussuorite (tkm), kertomalla rahdinpaino matkan kuljetuksen pituudella (5 000 t * 2 000 km = 10 000 000 tkm).

  • Menomatkan päästöjen selvittämiseksi kuljetussuorite (3 000 000 tkm) kerrotaan LIPASTO:ssa ilmoitetuilla yksikköpäästökertoimilla (410 t CO2 ja 0,25 t SO2)

  • Koska päästökertoimet sisältävät jo paluumatkan, kuljetuksen kokonaispäästöt on jo huomioitu.

Lopputulos: Kuljetuksessa muodostuu noin 410 tonnia CO2-päästöjä ja 0,25 tonnia SO2-päästöjä.