|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Raideliikenne

Laskentaesimerkki

Halutaan laskea junamatkan sähkön ja energian kulutus asemien A ja B väliseltä edestakaiselta matkalta. Kuljetuksessa kuljetetaan 150 henkilöä pendolinojunalla, jonka veturi on sähkökäyttöinen. Asemien A ja B välinen matka on 450 km. Päästöjä ei lasketa, koska sähköjunalle ne ovat käyttövaiheessa nolla.

  • LIPASTO:n yksikköpäästöt sivun raideliikenteen henkilöliikenne alasivulta selvitetään kyseisen sähköveturilla varustetun pendolinojunan sähkön ja energian kulutus henkilökilometriä kohden (0,10 kWh/hkm ja 0,36 MJ/hkm). Ilmoitettu sähkön kulutus tarkoittaa sähköjunan ajojohdosta ottaman sähköenergian määrää.

  • Seuraavaksi lasketaan kuljetuksen kuljetussuorite henkilökilometreinä (hkm), kertomalla matkustajien lukumäärä ja kuljetettava matka keskenään (150 hlö * 450 km = 67 500 hkm).

  • Sähkön ja energian kulutus saadaan, kun kuljetussuoritteella kerrotaan LIPASTO:ssa ilmoitetut sähkön- ja energiankulutuskertoimet (67 500 hkm * 0,10 kWh/hkm = 6 750 kWh ja 67 500 hkm * 0,36 MJ/hkm = 24 300 MJ).

  • Saatu tulos vastaa suoraan edestakaista matkaa, koska LIPASTO:ssa raideliikenteen paluumatka on huomioitu yksikköpäästökertoimissa.

Lopputulos: Kuljetuksessa sähköä kuluu 6 750 kWh ja energiaa kuluu 24 300 MJ.