|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Työkoneet ja maastoajoneuvot

Laskentaesimerkki 1

Halutaan laskea hiukkaspäästöt (PM) dieselkäyttöiselle haarukkatrukille. Laitteen nimellisteho on 90 kW ja sitä on käytetty 8 tunnin ajan arvioidulla 0,25 kuormitusasteella. Nimellisteho ja kuormitusaste asettuvat riittävän lähelle LIPASTO yksikköpäästöjen keskiarvoisia teho- ja kuormituslukuja (88 kW ja 0,3).

  • Lasketaan tehonkäyttö: (90 kW * 0,25 * 8 h = 180 kWh).

  • Poimitaan laitteen PM-päästökerroin LIPASTOn taulukosta: (0,23 g/kWh).

  • Lasketaan hiukkaspäästöt kertomalla tehonkäyttö päästökertoimella: (180 kWh * 0,23 g/kWh = 41,4 g).

Lopputulos: Hiukkaspäästöjen määrä (PM) on 41,4 g.

Laskentaesimerkki 2

Halutaan laskea typenoksidipäästöt (NOx) neljälle tela-alustaiselle kaivukoneelle. Tiedetään, että koneiden kuluttama polttoainemäärä on 1270 litraa yhteensä.

  • Poimitaan LIPASTO:n polttoainelitrakohtaisesta päästötaulukosta tela-alustaisen kaivukoneen NOx-päästökerroin: (13 g/litra).

  • Lasketaan typenoksidipäästöt: (1270 litraa * 13 g/litra = 16,5 kg).

Lopputulos: Neljän kaivukoneen typenoksidipäästöt yhteensä ovat 16,5 kg siltä ajalta, jolta polttoainemäärä 1270 litraa on mitattu. Kun tiedossa on polttoaineen kulutus, ei tarvita tietoa koneiden tehosta tai tehon käytöstä. Erityisesti dieselkäyttöisillä työkoneilla litraa kohden määritetyt päästökertoimet ovat riittävän tarkkoja tämän tapaiseen laskentaan.