|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Ilmaliikenne

LIPASTO ilmaliikenteen yksikköpäästöt on määritelty isoympyräetäisyyttä käyttäen ja siksi myös tietyn reitin päästöjä laskettaessa on kuljetusetäisyytenä käytettävä isoympyräetäisyyttä. Internetissä on tarjolla lukuisia ilmaisia karttapalveluita, joissa voidaan laskea minkä tahansa kaupunki- tai lentokenttäparin välinen etäisyys. Menopaluulennon tapauksessa etäisyys kerrotaan kahdella.

Laskentaesimerkki

Selvitetään 25 matkustajan aiheuttamat CO2-päästöt ja polttoaineen kulutus 250 km kotimaan reittilennolla. Lentokone on suihkuturbiinikone.

  • LIPASTO:n yksikköpäästöt sivun lentoliikenteen henkilöliikenne alasivulta selvitetään kyseisen reittilennon CO2-päästöjen (354g/hkm) ja polttoaineen kulutuksen kertoimet (0,14 l/hkm).

  • Seuraavaksi lasketaan matkustajien matkustussuorite henkilökilometreinä (25 * 250 km = 6250 hkm).

  • CO2-päästöt ja polttoaineen kulutus saadaan, kun matkustussuoritteella kerrotaan LIPASTO:ssa ilmoitettu CO2-päästö- ja polttoaineenkulutuskertoimet. (354 g/hkm * 6250 hkm = 2,2 t)
  • (0,14 l/hkm * 6250 hkm = 875 l)

Lopputulos: 25 matkustajan 250 km lento aiheuttaa noin 2,2 tonnia CO2-päästöjä ja polttoainetta kuluu 875 litraa.