Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2021
RAILI 2021
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 234 708
Dieseljunaliikenne 5,2 1,2 45 1,12 0,32 0,078 0,020 5 372 1 701 2 045
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,50 0,23 3,6 0,085 0,0087 0,0025 0,00058 153 48 58
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 131 337
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 5,7 1,5 49 1,2 0,33 0,080 0,021 5 525 1 749 2 103 366 045
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196 949
Dieseljunaliikenne 141 56 953 19 2,6 0,74 0,17 46 020 14 573 17 521
Vaihtotyö/Dieselveturit 60 28 438 10,2 1,0 0,30 0,070 18 381 5 821 6 998
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 201 84 1 390 30 3,6 1,04 0,24 64 401 20 394 24 520 196 949
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 806
Dieselveturit 10,4 4,6 81 1,5 0,19 0,054 0,013 3 358 1 063 1 279
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 10,4 4,6 81 1,5 0,19 0,054 0,013 3 358 1 063 1 279 8 806
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 70,1 32,4 518,8 11,7 1,2 0,35 0,1 21 739,6 571 800
Dieseljunaliikenne 217 90 1 521 32 4,2 1,2 0,28 73 284 23 206 27 902
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 217 90 1 521 32 4,2 1,2 0,28 73 284 23 206 27 902 571 800
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2021 laskentamalli
Huom! Luvut ovat ennakkotietoja
Päivitetty: 14.6.2022
VTT, Arttu Lauhkonen
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi