Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2020
RAILI 2020
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 258 961
Dieseljunaliikenne 3,5 1,0 41 0,79 0,29 0,075 0,019 4 985 1 578 1 893
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,49 0,23 3,6 0,085 0,0085 0,0024 0,00057 150 48 57
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 132 335
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 4,0 1,2 44 0,9 0,30 0,077 0,020 5 135 1 626 1 950 391 296
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199 330
Dieseljunaliikenne 113 47 833 17 2,1 0,60 0,14 37 348 11 827 14 181
Vaihtotyö/Dieselveturit 59 27 427 10,1 1,0 0,29 0,069 18 038 5 712 6 849
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 172 74 1 260 27 3,1 0,90 0,21 55 386 17 539 21 030 199 330
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 074
Dieselveturit 9,5 4,2 75 1,4 0,17 0,050 0,012 3 081 976 1 170
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 9,5 4,2 75 1,4 0,17 0,050 0,012 3 081 976 1 170 8 074
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 68,3 31,6 501,7 11,5 1,2 0,34 0,1 21 118,7 598 700
Dieseljunaliikenne 186 79 1 379 29 3,6 1,0 0,24 63 601 20 140 24 149
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 186 79 1 379 29 3,6 1,0 0,24 63 601 20 140 24 149 598 700
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2020 laskentamalli
Päivitetty: 31.5.2021
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi