Lähtödataongelmien vuoksi vain seuraavat tiedot ovat saatavilla tällä hetkellä (kesä 2020)
Suomen dieselkäyttöisen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2019
RAILI 2019
  CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 [MIlj.t] Polttoaineen kulutus [Milj.t] Energian käyttö [PJ/a]
Rautatieliikenne (diesel) 193 86 1 515 30 3,8 1,1 0,25 0,066 0,021 0,91
Lähde: RAILI 2019 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 15.6.2020
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi