Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2018
RAILI 2018
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 323 932
Dieseljunaliikenne 5,1 1,3 51 1,12 0,35 0,087 0,023 5 949 1 884 2 259
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,42 0,20 3,1 0,072 0,0074 0,0021 0,00050 131 41 50
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 129 360
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 5,5 1,5 54 1,2 0,36 0,090 0,023 6 080 1 925 2 308 453 292
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 340
Dieseljunaliikenne 115 50 906 17 2,1 0,61 0,14 37 804 11 971 14 354
Vaihtotyö/Dieselveturit 51 24 374 8,6 0,89 0,25 0,060 15 670 4 962 5 950
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 166 74 1 280 26 3,0 0,86 0,20 53 475 16 934 20 304 216 340
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 608
Dieselveturit 9,5 4,5 78 1,3 0,17 0,049 0,012 3 031 960 1 151
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 9,5 4,5 78 1,3 0,17 0,049 0,012 3 031 959,8 1150,9 9607,5
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 679 239
Dieseljunaliikenne 181 80 1 412 28 3,6 1,0 0,24 62 585 19 819 23 763
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 181 80 1 412 28 3,6 1,0 0,24 62 585 19 819 23 763 679 239
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2018 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 16.8.2019
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi