Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
RAILI 2017
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291 508
Dieseljunaliikenne 4 1,1 45 1,0 0,3 0,08 0,03 5 439 1 728 2 045
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,4 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 132 42 50
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121 327
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 5 1 48 1,1 0,3 0,08 0,04 5 571 1 770 2 094 412 835
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227 891
Dieseljunaliikenne 119 50 922 18 2,2 0,6 0,3 39 447 12 531 14 829
Vaihtotyö/Dieselveturit 52 24 379 9 0,9 0,3 0,1 15 827 5 028 5 950
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 171 74 1 301 27 3,1 0,9 0,4 55 274 17 559 20 779 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 608
Dieselveturit 9,6 4,6 79 1,4 0,2 0,05 0,02 3 061 972 1 151
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 9,6 4,6 79 1,4 0,2 0,05 0,02 3 061 972 1 151 9 608
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 334
Dieseljunaliikenne 185 80 1 429 29 3,6 1,0 0,4 63 906 20 301 24 024
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 185 80 1 429 29 3,6 1,0 0,4 63 906 20 301 24 024 650 334
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2017 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 3.7.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi