Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
RAILI 2017
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 291 508
Dieseljunaliikenne 4,4 1,1 45 0,99 0,32 0,080 0,020 5 385 1 705 2 045
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,42 0,20 3,1 0,072 0,0074 0,0021 0,00050 131 41 50
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 121 327
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 4,9 1,3 48 1,1 0,33 0,082 0,021 5 516 1 747 2 094 412 835
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227 891
Dieseljunaliikenne 118 49 910 18 2,2 0,63 0,15 39 056 12 368 14 829
Vaihtotyö/Dieselveturit 51 24 374 8,6 0,89 0,25 0,060 15 670 4 962 5 950
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 169 73 1 284 27 3,1 0,88 0,21 54 727 17 330 20 779 227 891
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 608
Dieselveturit 9,5 4,5 78 1,3 0,17 0,049 0,012 3 031 960 1 151
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 9,5 4,5 78 1,3 0,17 0,049 0,012 3 031 959,8 1150,9 9607,5
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 334
Dieseljunaliikenne 183 79 1 410 29 3,6 1,0 0,24 63 273 20 036 24 024
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 183 79 1 410 29 3,6 1,0 0,24 63 273 20 036 24 024 650 334
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2017 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi