Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
RAILI 2016
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 292 195
Dieseljunaliikenne 5,5 1,6 52 1,13 0,34 0,084 0,022 5 674 1 797 2 154
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,44 0,20 3,2 0,076 0,0076 0,0022 0,00051 135 43 51
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 111 861
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 6,0 1,8 56 1,2 0,34 0,086 0,022 5 809 1 839 0 404 056
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 422
Dieseljunaliikenne 117 49 907 18 2,2 0,63 0,15 38 913 12 322 14 775
Vaihtotyö/Dieselveturit 53 24 383 9,1 0,92 0,26 0,062 16 247 5 145 6 169
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 170 74 1 291 27 3,1 0,89 0,21 55 160 17 467 0 212 422
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 642
Dieselveturit 7,7 3,6 63 1,1 0,14 0,040 0,0093 2 453 777 931
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 7,7 3,6 63 1,1 0,14 0,040 0,0093 2 453 777 931 7642
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 624 120
Dieseljunaliikenne 184 79 1 410 29 3,6 1,0 0,24 63 421 20 083 24 081
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 184 79 1 410 29 3,6 1,0 0,24 63 421 20 083 24 081 0
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(3 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2016 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi