Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
RAILI 2016
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292 195
Dieseljunaliikenne 6 1,6 53 1,1 0,3 0,08 0,04 5 730 1 820 2 154
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,4 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 137 43 51
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 861
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 6 2 56 1,2 0,3 0,09 0,04 5 867 1 864 2 206 404 056
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 422
Dieseljunaliikenne 119 50 919 18 2,2 0,6 0,2 39 302 12 485 14 775
Vaihtotyö/Dieselveturit 54 25 388 9 0,9 0,3 0,1 16 410 5 213 6 169
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 172 75 1 308 27 3,2 0,9 0,4 55 712 17 697 20 944 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 642
Dieselveturit 7,8 3,7 64 1,1 0,1 0,04 0,02 2 477 787 931
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 7,8 3,7 64 1,1 0,1 0,04 0,02 2 477 787 931 7 642
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 624 120
Dieseljunaliikenne 186 80 1 428 30 3,7 1,0 0,4 64 056 20 348 24 081
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 186 80 1 428 30 3,7 1,0 0,4 64 056 20 348 24 081 624 120
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2016 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 5.6.2017
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi