Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2015
RAILI 2015
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 323 727
Dieseljunaliikenne 11,4 4,5 101 1,95 0,49 0,117 0,031 8 088 2 561 3 071
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,46 0,21 3,3 0,079 0,0080 0,0023 0,00053 141 45 53
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 101 741
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 11,8 4,7 105 2,0 0,49 0,119 0,031 8 229 2 606 0 425 468
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 478
Dieseljunaliikenne 122 51 939 19 2,3 0,65 0,15 40 466 12 814 15 365
Vaihtotyö/Dieselveturit 55 26 399 9,4 0,95 0,27 0,064 16 887 5 348 6 412
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 177 76 1 338 28 3,2 0,93 0,22 57 353 18 162 0 191 478
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 487
Dieselveturit 7,3 3,5 61 1,0 0,13 0,038 0,0089 2 347 743 891
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 7,3 3,5 61 1,0 0,13 0,038 0,0089 2 347 743,2 891,1 7487,0
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 624 433
Dieseljunaliikenne 196 85 1 503 31 3,9 1,1 0,26 67 929 21 511 25 792
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 196 85 1 503 31 3,9 1,1 0,26 67 929 21 511 25 792 0
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2015 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi