Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2015
RAILI 2015
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a](2 Sähköenergian käyttö [MWh/a](3
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 086 323 727
Dieseljunaliikenne 12 4,5 103 2,0 0,5 0,12 0,05 8 169 2 595 3 071 111
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,5 0,2 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 142 45 53 2
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 101 741
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 12 5 106 2,1 0,5 0,12 0,05 8 311 2 640 3 124 2 854 425 468
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 234 191 478
Dieseljunaliikenne 123 52 952 19 2,3 0,7 0,3 40 871 12 983 15 365 553
Vaihtotyö/Dieselveturit 56 26 404 10 1,0 0,3 0,1 17 056 5 418 6 412 231
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 179 77 1 356 28 3,3 0,9 0,4 57 927 18 401   2 018 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 7 487
Dieselveturit 7,4 3,5 61 1,0 0,1 0,04 0,02 2 370 753 891 32
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 7,4 3,5 61 1,0 0,1 0,04 0,02 2 370 753 891 80 7 487
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 024 624 433
Dieseljunaliikenne 198 86 1 523 32 3,9 1,1 0,4 68 609 21 794 4 015 928
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 198 86 1 523 32 3,9 1,1 0,4 68 609 21 794 4 015 4 953 624 433
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Primäärienergian laskennassa käytetty sähköenergian tuotannon hyötysuhde (55.860634217995 %, kerroin 1.79016943505783) on saatu jakamalla Tilastokeskuksen Energiatilaston ilmoittama sähkön kokonaiskulutus vuonna 2013 (84044GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (150453GWh)
(3 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2015 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 16.6.2016
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi