Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2014
RAILI 2014
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a](2 Sähköenergian käyttö [MWh/a](3
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 261 350 913
Dieseljunaliikenne 14 5,5 121 2,4 0,6 0,13 0,06 9 213 2 927 3 463 125
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,5 0,2 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 153 49 58 2
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 94 445
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 15 6 125 2,5 0,6 0,13 0,06 9 366 2 975 3 521 2 997 445 358
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 308 203 051
Dieseljunaliikenne 167 71 1 297 25 3,1 0,9 0,3 55 011 17 475 20 680 744
Vaihtotyö/Dieselveturit 60 28 436 10 1,0 0,3 0,1 18 413 5 849 6 922 249
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 227 99 1 733 36 4,2 1,2 0,5 73 424 23 324   2 302 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 7 866
Dieselveturit 5,9 2,8 49 0,8 0,1 0,03 0,01 1 895 602 713 26
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 5,9 2,8 49 0,8 0,1 0,03 0,01 1 895 602 713 76 7 866
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 229 656 276
Dieseljunaliikenne 247 108 1 907 39 4,8 1,4 0,5 84 686 26 901 4 234 1 146
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 247 108 1 907 39 4,8 1,4 0,5 84 686 26 901 4 234 5 375 656 276
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Primäärienergian laskennassa käytetty sähköenergian tuotannon hyötysuhde (55,8 %, kerroin 1,79) on saatu jakamalla Tilastokeskuksen Energiatilaston ilmoittama sähkön kokonaiskulutus vuonna 2013 (84044GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (150453GWh)
(3 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2014 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 30.10.2015
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi