Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2014
RAILI 2014
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 350 913
Dieseljunaliikenne 14 5,5 120 2,3 0,55 0,13 0,035 9 121 2 888 3 418
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,49 0,23 3,6 0,085 0,0086 0,0025 0,00058 152 48 57
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 94 445
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 14,4 5,7 123 2,4 0,56 0,13 0,035 9 273 2 936 0 445 358
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203 051
Dieseljunaliikenne 165 70 1 280 25 3,1 0,88 0,21 54 466 17 247 20 411
Vaihtotyö/Dieselveturit 59 28 431 10 1,0 0,29 0,069 18 231 5 773 6 832
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 224 98 1 710 35 4,1 1,2 0,28 72 697 23 020 0 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 866
Dieselveturit 5,9 2,8 48 0,83 0,11 0,030 0,0071 1 877 594 703
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 5,9 2,8 48 0,83 0,11 0,030 0,0071 1 877 594 703 7866,4
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 276
Dieseljunaliikenne 244 106 1 882 38 4,8 1,3 0,32 83 847 26 551 31 422
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 244 106 1 882 38 4,8 1,3 0,32 83 847 26 551 31 422 0
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2014 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi