Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2013
RAILI 2013
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a](2
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 367 144
Dieseljunaliikenne 16 6,6 138 2,7 0,61 0,14 0,038 9 999 3 166 3 747
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,49 0,23 3,5 0,087 0,0085 0,0024 0,00057 151 48 57
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 94 885
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 16,8 6,8 142 2,8 0,61 0,14 0,039 10 151 3 214 3 804 462 029
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 821
Dieseljunaliikenne 188 81 1 470 28 3,5 1,0 0,24 61 905 19 603 23 199
Vaihtotyö/Dieselveturit 59 28 423 10 1,0 0,29 0,069 18 159 5 750 6 805
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 247 108 1 893 39 4,5 1,3 0,30 80 064 25 353 30 004 195 821
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 898
Dieselveturit 5,3 2,5 44 0,75 0,10 0,028 0,0065 1 707 541 640
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 5,3 2,5 44 0,75 0,10 0,028 0,0065 1 707 541 640 7898,3
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665 748
Dieseljunaliikenne 269 118 2 079 42 5,2 1,5 0,35 91 922 29 108 34 448
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 269 118 2 079 42 5,2 1,5 0,35 91 922 29 108 34 448 665 748
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.  Muuntaja-, rajajohto- ja siirtohäviöiden osuus huomioitu. 
Lähde: RAILI 2013 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 14.11.2018
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi