Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2013
RAILI 2013
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a](2 Sähköenergian käyttö MWh/a
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 366 367 144
Dieseljunaliikenne 17 6,6 140 2,7 0,6 0,14 0,06 10 099 3 208 3 797 137
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,5 0,2 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 153 49 57 2
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 611 94 885
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 17 7 143 2,8 0,6 0,15 0,07 10 252 3 257 3 854 3 116 462 029
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 262 195 821
Dieseljunaliikenne 190 82 1 489 29 3,6 1,0 0,4 62 525 19 862 23 505 846
Vaihtotyö/Dieselveturit 60 28 429 11 1,0 0,3 0,1 18 340 5 826 6 895 248
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 250 110 1 918 39 4,6 1,3 0,5 80 865 25 688   2 356 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 7 898
Dieselveturit 5,4 2,6 45 0,8 0,1 0,03 0,01 1 724 548 648 23
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 5,4 2,6 45 0,8 0,1 0,03 0,01 1 724 548 648 74 7 898
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 290 665 748
Dieseljunaliikenne 273 119 2 107 43 5,3 1,5 0,6 92 842 29 492 4 502 1 256
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 273 119 2 107 43 5,3 1,5 0,6 92 842 29 492 4 502 5 546 665 748
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Primäärienergian laskennassa käytetty sähköenergian tuotannon hyötysuhde (55,8 %, kerroin 1,79) on saatu jakamalla Tilastokeskuksen Energiatilaston ilmoittama sähkön kokonaiskulutus vuonna 2013 (84044GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (150453GWh)
(3 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2013 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 30.10.2015
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi