Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2012
RAILI 2012
HENKILÖLIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a](2 Sähköenergian käyttö MWh/a
Sähköjunaliikenne(1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 370 367 803
Dieseljunaliikenne 16 6,1 132 2,6 0,6 0,14 0,06 9 791 3 108 3 678 132
Vaihtotyö/Dieselveturit 0,6 0,3 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 175 56 66 2
Lähiliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 619 96 099
HENKILÖLIIKENNE YHTEENSÄ 16 6 136 2,7 0,6 0,14 0,06 9 966 3 163 3 744 3 124 463 902
TAVARALIIKENNE CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 249 193 748
Dieseljunaliikenne 203 87 1 590 31 3,8 1,1 0,4 66 654 21 174 25 057 902
Vaihtotyö/Dieselveturit 69 32 492 12 1,2 0,3 0,1 21 006 6 673 7 897 284
TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 272 119 2 082 43 5,0 1,4 0,6 87 660 27 846   2 435 203 051
PELKÄT VETURIT CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköveturit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 7 279
Dieselveturit 5,5 2,6 45 0,8 0,1 0,03 0,01 1 742 553 655 24
PELKÄT VETURIT YHTEENSÄ 5,5 2,6 45 0,8 0,1 0,03 0,01 1 742 553 655 70 7 279
  CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttonesteen kulutus [t/a] Polttonesteen kulutus [m3/a] Primäärienergian käyttö [TJ/a] Sähköenergian käyttö [MWh/a]
Sähköjunaliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285 664 929
Dieseljunaliikenne 293 128 2 263 46 5,7 1,6 0,6 99 368 31 563 4 399 1 345
SÄHKÖ JA DIESEL YHTEENSÄ 293 128 2 263 46 5,7 1,6 0,6 99 368 31 563 4 399 5 629 664 929
(1 Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla
(2 Primäärienergian laskennassa käytetty sähköenergian tuotannon hyötysuhde (55,8 %, kerroin 1,79) on saatu jakamalla Tilastokeskuksen Energiatilaston ilmoittama sähkön kokonaiskulutus vuonna 2012 (85131GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (152500GWh)
(3 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
Lähde: RAILI 2012 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 30.10.2015
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi