Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2021
MEERI 2021
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 115 36 905 20 4 1,2 21 48 467 15 525 657
Risteilyalukset (sightseeing) 16 5,2 105 2,7 0,31 0,15 0,023 6 163 1 952 84
Huviveneet 24 780 3 566 1 236 258 163 3,6 0,73 148 241 55 646 2 332
Kalastusalukset(2 265 85 1 722 44 5,0 2,5 0,38 101 125 32 023 1 383
Työveneet ja alukset 243 78 1 578 40 4,6 2,3 0,35 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 52 17 340 8,7 1,0 0,50 0,15 19 975 6 326 273
Jäänmurtajat 84 40 679 11 5 0,9 19 37 593 12 060 525
Yhteensä 25 556 3 826 6 563 385 183 11 42 454 234 152 875 6 521
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 2 702 977 21 088 500 119 27 500 1 157 134 372 122 15 790
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2021 laskentajärjestelmä
HUOM! Luvut ovat ennakkotietoja vuodelle 2021.
Päivitetty: 26.4.2022
VTT, Arttu Lauhkonen
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi