Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2020
MEERI 2020
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 153 48 1 199 27 6 1,6 30 65 674 20 793 878
Risteilyalukset (sightseeing) 16 5,2 107 2,7 0,31 0,15 0,023 6 163 1 952 84
Huviveneet 22 127 3 226 1 158 238 146 3,2 0,69 139 690 50 561 2 124
Kalastusalukset(2 261 83 1 719 44 5,0 2,5 0,37 98 610 31 226 1 349
Työveneet ja alukset 246 78 1 615 41 4,7 2,3 0,35 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 53 17 350 8,9 1,0 0,50 0,15 20 058 6 352 274
Jäänmurtajat 40 14 329 5 2 0,4 10 17 088 5 410 231
Yhteensä 22 896 3 472 6 477 366 165 11 41 439 953 145 639 6 209
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 4 138 1 473 33 071 776 178 43 838 1 801 796 572 659 24 193
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2020 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 15.10.2021
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi