Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2019
MEERI 2019
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 345 108 2 767 59 14 3,6 67 148 718 47 076 1 991
Risteilyalukset (sightseeing) 17 5,3 110 2,8 0,31 0,16 0,023 6 163 1 952 84
Huviveneet 19 041 2 800 1 027 209 126 2,8 0,60 122 025 43 920 1 847
Kalastusalukset(2 277 88 1 846 46 5,3 2,6 0,39 103 516 32 780 1 416
Työveneet ja alukset 248 79 1 653 41 4,7 2,4 0,35 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 53 17 354 8,9 1,0 0,50 0,15 19 865 6 291 272
Jäänmurtajat 78 36 625 10 4 0,8 17 34 706 11 127 483
Yhteensä 20 059 3 135 8 382 377 155 13 85 527 662 172 491 7 361
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 743 2 025 45 985 1 055 246 59 1 167 2 504 171 795 615 33 621
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2019 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 15.6.2020
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi