Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2018
MEERI 2018
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 302 94 2 421 52 12 3,1 58 130 217 41 224 1 743
Risteilyalukset (sightseeing) 17 5,3 112 2,8 0,32 0,16 0,023 6 163 1 952 84
Huviveneet 18 839 2 854 1 038 211 125 2,7 0,60 122 638 43 721 1 838
Kalastusalukset(2 244 78 1 645 41 4,6 2,3 0,34 90 166 28 552 1 233
Työveneet ja alukset 251 80 1 690 42 4,8 2,4 0,35 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 54 17 366 9,0 1,0 0,52 0,15 20 051 6 349 274
Jäänmurtajat 103 38 836 14 5 1,1 25 44 896 14 255 613
Yhteensä 19 809 3 167 8 108 371 152 12 84 506 801 165 398 7 054
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 673 1 999 45 434 1 039 243 59 1 148 2 473 419 785 874 33 219
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2018 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 16.4.2019
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi