Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
MEERI 2017
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 309 102 2 468 58 13 3 75 133 726 42 449 1 794
Risteilyalukset (sightseeing) 17 5 116 3 0,3 0,2 0,02 6 225 1 977 84
Huviveneet 18 580 2 871 1 042 212 124 3 0,6 122 873 43 312 1 798
Kalastusalukset(2 255 81 1 738 43 5 2 0,3 92 928 29 520 1 260
Työveneet ja alukset 257 82 1 751 43 5 2 0,3 93 597 29 732 1 270
Lautat ja lossit 59 19 400 10 1 0,6 0,1 21 390 6 795 290
Jäänmurtajat 97 32 902 13 4 1,0 24 41 788 13 207 564
Yhteensä 19 573 3 193 8 418 381 152 12 100 512 525 166 992 7 060
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 689 2 001 45 607 1 110 243 59 1 379 2 477 921 787 677 33 171
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2017 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  3.7.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi