Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
MEERI 2017
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 306 95 2 456 52 12 3,2 59 132 085 41 814 1 768
Risteilyalukset (sightseeing) 17 5,4 115 2,8 0,32 0,16 0,023 6 163 1 952 84
Huviveneet 18 580 2 871 1 042 212 124 2,7 0,60 121 965 43 312 1 828
Kalastusalukset(2 252 80 1 715 42 4,8 2,4 0,35 92 007 29 135 1 259
Työveneet ja alukset 254 81 1 728 42 4,8 2,4 0,35 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 56 18 383 9,4 1,1 0,53 0,16 20 543 6 505 281
Jäänmurtajat 118 81 894 16 10 1,1 24 56 935 18 715 815
Yhteensä 19 582 3 232 8 333 377 157 12 84 522 367 170 779 7 302
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 689 2 001 45 607 1 042 243 59 1 154 2 479 355 787 677 33 200
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2017 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi