Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
MEERI 2016
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 296 92 2 374 51 12 3,1 57 127 591 40 391 1 708
Risteilyalukset (sightseeing) 17 5 117 3 0,3 0,2 0,02 6 163 1 952 84
Huviveneet 18 427 2 992 1 053 214 123 3 0,6 125 920 43 164 1 838
Kalastusalukset(2 263 84 1 814 44 5 2 0,4 95 239 30 159 1 303
Työveneet ja alukset 256 82 1 765 43 5 2 0,4 92 670 29 345 1 268
Lautat ja lossit 57 18 396 10 1 0,5 0,2 20 773 6 578 284
Jäänmurtajat 68 23 559 9 3 0,7 17 29 525 9 342 400
Yhteensä 19 384 3 296 8 078 373 149 12 75 497 880 160 931 6 885
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 569 1 963 44 619 1 020 238 57 1 129 2 427 833 771 374 32 514
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2016 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi