Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
MEERI 2016
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 298 98 2 386 56 12 3 73 129 231 41 024 1 734
Risteilyalukset (sightseeing) 17 6 119 3 0,3 0,2 0,02 6 225 1 977 84
Huviveneet 18 427 2 992 1 053 214 123 3 0,6 123 401 43 164 1 805
Kalastusalukset(2 267 85 1 838 44 5 3 0,3 96 192 30 556 1 305
Työveneet ja alukset 260 83 1 789 43 5 2 0,3 93 597 29 732 1 270
Lautat ja lossit 60 19 414 10 1 0,6 0,1 21 657 6 879 294
Jäänmurtajat 68 23 632 9 3 0,7 17 29 301 9 261 395
Yhteensä 19 396 3 305 8 231 379 150 12 91 499 603 162 594 6 887
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 569 1 963 44 619 1 087 238 57 1 350 2 426 428 771 374 32 485
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2016 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  15.6.2017
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi