Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2015
MEERI 2015
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 303 100 2 428 57 13 3 74 131 226 41 664 1 760
Risteilyalukset (sightseeing) 17 6 121 3 0,3 0,2 0,02 6 225 1 977 84
Huviveneet 19 196 3 362 1 113 226 129 3 0,8 128 794 45 117 1 887
Kalastusalukset(2 292 93 2 031 49 6 3 0,3 104 076 33 061 1 412
Työveneet ja alukset 262 84 1 827 44 5 2 0,3 93 597 29 732 1 270
Lautat ja lossit 62 20 434 10 1 0,6 0,1 22 237 7 064 302
Jäänmurtajat 95 32 882 13 4 1,0 23 40 869 12 917 552
Yhteensä 20 227 3 696 8 837 402 157 13 98 527 024 171 532 7 266
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 293 1 868 42 348 1 037 227 55 1 282 2 306 106 733 181 30 875
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2015 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  10.11.2016
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi