Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2015
MEERI 2015
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 300 94 2 415 52 12 3,1 58 129 500 40 999 1 732
Risteilyalukset (sightseeing) 17 6 121 3 0,3 0,2 0,02 6 244 1 977 85
Huviveneet 19 196 3 362 1 113 226 129 3 0,6 127 370 45 117 1 919
Kalastusalukset(2 292 93 2 031 49 6 3 0,4 104 404 33 061 1 428
Työveneet ja alukset 262 84 1 827 44 5 2 0,4 93 892 29 732 1 284
Lautat ja lossit 62 20 434 10 1 0,6 0,2 22 307 7 064 305
Jäänmurtajat 93 27 752 12 4 1,0 23 40 870 12 917 556
Yhteensä 20 223 3 685 8 694 396 156 13 83 524 586 170 868 7 310
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 5 293 1 868 42 348 972 227 55 1 071 2 307 452 733 181 30 902
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2015 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  14.11.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi