Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2014
MEERI 2014
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 294 97 2 361 86 12 3 194 127 543 40 499 1 702
Risteilyalukset (sightseeing) 26 8 181 4 0,5 0,2 0,03 9 097 2 890 123
Huviveneet 18 754 3 517 1 120 225 126 3 0,7 126 443 44 517 1 845
Kalastusalukset(2 314 100 2 213 52 6 3 0,3 111 050 35 276 1 506
Työveneet ja alukset 265 85 1 865 44 5 3 0,3 93 597 29 732 1 270
Lautat ja lossit 59 19 417 10 1 0,6 0,1 20 919 6 645 284
Jäänmurtajat 84 28 781 20 3 0,9 56 36 526 11 551 489
Yhteensä 19 796 3 854 8 938 442 154 13 252 525 175 171 111 7 219
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan kalastusalusten päästöt ilmoitetaan sektorilla maa-, metsä- ja kalatalous
Ulkomaanliikenne Suomen talousvyöhykkeellä(3 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 6 022 2 126 48 471 1 851 257 62 4 016 2 630 494 836 376 35 075
(3 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan ulkomaanliikennettä ei lasketa Suomen vesiliikenteen päästöiksi. Luku osoittaa Suomeen suuntautuvan laivaliikenteen päästöt lähialueilla eli Suomen talousvyöhykkeellä.
Lähde: MEERI 2014 laskentajärjestelmä
Päivitetty:  10.11.2016
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi