Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2013
MEERI 2013
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 336 105 2 679 125 13 3 444 146 782 46 558 1 936
Risteilyalukset (sightseeing) 26 8 185 4 0,5 0,2 0,0 9 097 2 890 123
Huviveneet 18 064 3 289 1 313 209 110 3 1 139 014 48 129 2 001
Kalastus- ja työveneet 605 193 4 305 101 11 6 1 211 738 67 261 2 872
Lautat ja lossit 66 21 471 11 1 1 0 23 188 7 366 315
Jäänmurtajat 144 48 1 347 43 6 2 198 63 656 20 144 846
Yhteensä 19 242 3 665 10 301 493 142 15 644 593 475 192 348 8 093
(1 Kansainvälisen raportointisäännön mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
Lähde: MEERI 2013 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 30.10.2015
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi