Suomen vesiliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2012
MEERI 2012
Kotimaanliikenne(1 CO [t/a] HC [t/a] NOx [t/a] Hiukkaset [t/a] CH4 [t/a] N2O [t/a] SO2 [t/a] CO2 [t/a] Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [TJ]
Laivat 371 115 2 959 139 14 4 497 162 664 51 586 2 144
Risteilyalukset (sightseeing) 26 8 185 4 0,5 0,2 0,1 9 097 2 890 123
Huviveneet 16 612 3 285 1 407 227 103 3 1 130 436 45 133 1 877
Kalastus- ja työveneet 588 188 4 182 98 11 6 1 205 696 65 342 2 790
Lautat ja lossit 72 23 511 12 1 1 0 25 148 7 989 341
Jäänmurtajat 132 44 1 228 57 5 1 231 59 611 18 895 776
Yhteensä 17 801 3 662 10 472 537 136 15 730 592 651 191 834 8 052
(1 Kansainvälisen raportointisäännön mukaan Suomen vesiliikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
Lähde: MEERI 2012 laskentajärjestelmä
Päivitetty: 30.10.2015
VTT, Kari Mäkelä
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi