LIPASTO kuva
 |  LIPASTO etusivu   |  INVENTAARIO etusivu  |  LIPASTO-järjestelmän kuvaus  |  Yhteystiedot  | In English
LIPASTO järjestelmän kuvaus

LIPASTO on nimitys kokonaisuudelle, jossa on tällä hetkellä 5 pääalamallia; ALIISA autokantamalli, LIISA tieliikenne, RAILI rautatieliikenne ja MEERI vesiliikenne sekä työkoneiden malli TYKO. Päämalleihin liittyy vielä useita erillisia alamalleja (moottoripyörämalli, venemalli jne). LIPASTO:n tulosten aikasarja on 1980 - 2050.

 LIPASTO järjestelmä päivitetään aina laskentavuoden jälkeisen vuoden keväällä. Päivityksen tekee VTT, jolle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto ja VR toimittavat tie-, vesi- ja rautatieliikennettä koskevat uudet laskennan lähtötiedot vuoden alussa. Työkoneissa käytetään useita lähteitä. Ilmaliikenne ei kuulu LIPASTO-järjestelmään. Tiedot tuottaa nykyisin EUROCONTROL.

Vanha LIPASTO tehtiin vuosina 1989 - 1999. Mallit uudistettiin perusteellisesti 2013 - 2015. Uudet laskentatulokset eivät ole vertailukelpoisia vanhojen tulosten kanssa. Mallien rakenne ja sisältö on esitetty kunkin liikennemuodon alasivuilla. Uudistuksessa on noudatettu uusimpia laskentaohjeita: 2006 IPCC Guidelines for National Green House Gas Inventories ja EMEP-Corinair:in Emission Inventory Guidebook. 

Uudistuksessa on toteutettu paljon sellaisia uusia ominaisuuksia, joita vanhassa ei ollut. Tehtiin erillinen autokantamalli ALIISA, jossa autotyyppejä (tekniikoita) on 40, käyttövoimia 7, lisätty AdBlue:n (urea) laskenta, laivoissa on siirrytty Tier-tasoihin (vastaa Euroluokkia) jne.

Laskentajärjestelmien uudistamisen ovat rahoittaneet Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. LIPASTO:n vuosittaisen päivityksen rahoittaa Tilastokeskus.

LIPASTO:n tuottamat laskentatulokset toimitetaan päivityksen jälkeen Tilastokeskukseen, joka käyttää niitä kansainväliseen raportointiin (EU, YK) sekä tilastointiin.