LIISA 2020 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2020 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 1 341 212 564 0,2 7 0,7 0,1 20 329 20 714 7 346 307 98
Henkilöautot, bens. katalysaattori 18 585 1 183 1 682 31 184 35 17 3 230 891 3 245 902 1 167 460 48 821 22 049
Henkilöautot, diesel 835 103 8 612 199 7 92 8 1 939 398 1 966 852 706 820 30 259 16 125
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 25 1,7 4,1 0,13 1,12 0,15 0,02 4 101 4 172 8 259 256 110
Henkilöautot, kaasu 84 13,8 6,4 0,28 11,1 0,31 0,021 19 540 19 909 13 957 694 240
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 471
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 381 29 79 0,03 0,8 0,09 0,01 2 221 2 268 803 34 12
Pakettiautot, bens. katalysaattori 115 2 6 0,10 0,3 0,20 0,05 9 315 9 383 3 366 141 52
Pakettiautot, diesel 1 255 241 3 969 208 4 31 3,2 813 486 822 826 296 478 12 692 5 576
Pakettiautot, kaasu 7,6 1,24 0,56 0,026 0,99 0,03 0,0017 1 571 1 604 1 122 55,8 15,1
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 10,7
Linja-autot, diesel 460 44 1 219 13 5 15 1,6 419 803 424 321 152 523 6 530 514
Linja-autot, kaasu 3,0 3,0 8 0,02 2,7 0,2 0,003 2 346 2 459 1 676 83 3,0
Linja-autot, sähkö 20,4 6,1
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 584 86 2 588 39 8 36 4,6 1 176 093 1 187 163 427 375 18 296 1 451
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 1,78 3,6 3,6 0,011 3,2 0,18 0,00 1 101 1 235 787 39 3,6
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 3,6 1,4
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 330 170 5 449 88 30 64 8,2 2 108 996 2 128 841 767 252 32 883 1 805
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 24 5
Moottoripyörät, bensiini 3 471 514 120 9 53 2 0,5 87 767 89 609 31 714 1 326 864
Mopot, bensiini 548 514 36 5 5 0,2 0,1 12 216 12 402 4 414 185 211
Mopoautot, diesel 47 7 38 6 0 0,25 0,02 3 940 4 018 1 436 64 50
Tieliikenne yhteensä 29 072 3 129 24 385 599 323 277 43 9 853 113 9 943 678 3 592 787 153 116 49 673
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2020 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2020 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 9 640 1 034 3 517 83 112 65 8 1 669 689 1 691 715 609 512 25 808 10 479
Pakettiautot, kadut 579 160 1 231 62 4 15 0,9 227 362 231 821 83 020 3 558 1 507
Linja-autot, kadut  218 22 592 6 5 5,2 0,7 173 462 175 151 63 847 2 751 167
Kuorma-autot, kadut 305 53 1 325 20 9 12 1,9 484 265 488 054 176 400 7 560 424
YHTEENSÄ kadut  10 742 1 269 6 665 171 129 96 11 2 554 778 2 586 741 932 779 39 677 12 577
Henkilöautot, tiet 11 228 480 7 351 148 99 63 17 3 544 568 3 565 834 1 294 330 54 921 28 614
Pakettiautot, tiet 1 179 112 2 825 146 2,1 17 2,3 599 230 604 261 218 748 9 377 4 159
Linja-autot, tiet  245 25 635 8 2 9,7 1,0 248 687 251 629 90 352 3 882 356
Kuorma-autot, tiet 1 611 207 6 715 107 33 89 10,9 2 801 926 2 829 184 1 019 014 43 662 2 837
YHTEENSÄ tiet 14 264 824 17 525 408 135 178 31 7 194 411 7 250 908 2 622 444 111 841 35 966
Moottoripyörät 3 471 514 120 9 53 2 0 87 767 89 609 31 714 1 326 864
Mopot  548 514 36 5 5 0 0 12 216 12 402 4 414 185 211
Mopoautot 47 7 38 6 0 0 0 3 940 4 018 1 436 64 50
Tieliikenne yhteensä 29 072 3 129 24 385 599 323 277 43 9 853 113 9 943 678 3 592 787 153 093 49 668
AdBlue urealisäaineen kulutus  55 039 t
Lähde: LIISA 2020 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 15.10.2021
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi