LIISA 2019 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2019 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 1 966 313 870 0,3 10 1,1 0,2 31 463 32 034 11 254 471 149
Henkilöautot, bens. katalysaattori 20 459 1 265 1 960 33 191 37 18 3 496 091 3 511 835 1 250 571 52 358 23 133
Henkilöautot, diesel 855 110 9 162 228 7 93 8 2 115 873 2 143 789 777 184 33 283 16 940
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 23 1,5 3,7 0,12 0,99 0,13 0,02 3 830 3 894 7 714 234 103
Henkilöautot, kaasu 44 7,0 3,1 0,14 5,5 0,15 0,011 9 860 10 044 7 043 347 122
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 270
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 480 35 102 0,03 1,0 0,11 0,01 2 870 2 929 1 026 43 15
Pakettiautot, bens. katalysaattori 123 2 7 0,10 0,3 0,21 0,05 9 599 9 671 3 434 144 52
Pakettiautot, diesel 1 434 266 4 219 241 4 30 3,3 847 535 856 677 311 309 13 332 5 641
Pakettiautot, kaasu 6,5 1,05 0,45 0,021 0,82 0,02 0,0014 1 315 1 343 940 46,3 12,6
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 7,2
Linja-autot, diesel 585 61 1 578 17 7 16 1,9 481 156 486 126 176 224 7 547 596
Linja-autot, kaasu 2,3 2,3 6 0,01 2,0 0,1 0,002 1 764 1 848 1 260 62 2,3
Linja-autot, sähkö 9,2 2,8
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 678 102 3 066 47 10 35 4,7 1 200 148 1 210 907 439 629 18 827 1 493
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 1,18 2,4 2,4 0,007 2,1 0,12 0,00 729 817 521 26 2,4
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 1,9 0,7
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 546 199 6 428 106 34 61 8,3 2 138 623 2 157 690 783 831 33 588 1 846
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 14 3
Moottoripyörät, bensiini 4 185 601 134 11 61 2 0,5 89 187 91 238 31 903 1 336 867
Mopot, bensiini 608 566 38 6 5 0,2 0,1 13 168 13 369 4 710 197 225
Mopoautot, diesel 59 9 49 8 0 0,31 0,02 4 894 4 992 1 798 80 63
Tieliikenne yhteensä 33 054 3 544 27 628 698 342 277 45 10 448 106 10 539 203 3 810 350 162 180 51 545
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2019 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2019 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 9 984 1 077 3 451 85 108 62 8 1 632 308 1 653 432 592 198 25 035 9 775
Pakettiautot, kadut 605 168 1 176 64 4 13 0,8 211 581 215 586 77 805 3 334 1 368
Linja-autot, kadut  277 29 766 7 6 5,6 0,8 198 769 200 584 73 415 3 155 192
Kuorma-autot, kadut 373 64 1 631 25 9 12 2,0 519 467 523 234 190 561 8 165 454
YHTEENSÄ kadut  11 239 1 337 7 024 182 126 92 11 2 562 125 2 592 837 933 978 39 690 11 788
Henkilöautot, tiet 13 363 620 8 547 177 107 69 19 4 024 809 4 048 164 1 461 569 61 884 30 942
Pakettiautot, tiet 1 438 137 3 153 177 2,5 18 2,5 649 738 655 033 238 905 10 239 4 360
Linja-autot, tiet  311 34 817 10 3 10,6 1,1 284 151 287 390 104 069 4 463 410
Kuorma-autot, tiet 1 853 240 7 866 128 37 85 11,0 2 820 034 2 846 180 1 033 419 44 277 2 888
YHTEENSÄ tiet 16 964 1 030 20 383 492 149 182 33 7 778 731 7 836 767 2 837 961 120 863 38 599
Moottoripyörät 4 185 601 134 11 61 2 0 89 187 91 238 31 903 1 336 867
Mopot  608 566 38 6 5 0 0 13 168 13 369 4 710 197 225
Mopoautot 59 9 49 8 0 0 0 4 894 4 992 1 798 80 63
Tieliikenne yhteensä 33 054 3 544 27 628 698 342 277 45 10 448 106 10 539 203 3 810 350 162 166 51 542
AdBlue urealisäaineen kulutus  52 010 t
Lähde: LIISA 2019 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 10.2.2021
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi