LIISA 2018 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2018 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 2 591 413 1 148 0,4 13 1,4 0,2 41 984 42 738 14 971 627 196
Henkilöautot, bens. katalysaattori 22 313 1 410 2 261 33 198 40 18 3 558 132 3 574 859 1 268 772 53 132 23 251
Henkilöautot, diesel 875 120 9 350 256 8 93 9 2 215 871 2 243 681 789 319 33 701 16 893
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 27 1,8 4,3 0,15 1,16 0,14 0,02 4 508 4 581 9 080 272 121
Henkilöautot, kaasu 26 4,3 1,9 0,09 3,3 0,09 0,006 5 897 6 007 4 212 207 75
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 182
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 609 44 130 0,04 1,3 0,14 0,02 3 662 3 738 1 306 55 20
Pakettiautot, bens. katalysaattori 134 3 8 0,09 0,4 0,24 0,05 9 781 9 861 3 488 146 51
Pakettiautot, diesel 1 615 305 4 421 277 5 30 3,4 885 866 894 906 315 556 13 473 5 607
Pakettiautot, kaasu 4,6 0,75 0,33 0,015 0,59 0,02 0,0010 947 967 676 33,3 9,0
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 5,6
Linja-autot, diesel 649 71 1 771 19 9 16 2,0 509 471 514 343 181 010 7 729 612
Linja-autot, kaasu 2,0 2,0 5 0,01 1,8 0,1 0,002 1 557 1 631 1 112 55 2,0
Linja-autot, sähkö 3,1 0,9
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 785 121 3 610 57 13 34 4,9 1 275 585 1 285 885 453 293 19 354 1 529
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,63 1,3 1,3 0,004 1,1 0,06 0,00 392 439 280 14 1,3
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 2,5 1,4
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 787 232 7 519 128 39 57 8,7 2 251 392 2 269 443 800 207 34 168 1 880
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 4 887 692 146 12 70 2 0,5 91 031 93 295 32 460 1 359 880
Mopot, bensiini 707 640 41 7 6 0,2 0,1 14 274 14 506 5 090 213 243
Mopoautot, diesel 141 72 14 2 2 0,07 0,03 6 642 6 706 2 366 101 71
Tieliikenne yhteensä 37 154 4 133 30 432 792 371 273 47 10 876 991 10 967 586 3 883 198 164 806 51 632
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2018 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2018 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 11 159 1 210 3 627 94 113 64 8 1 683 042 1 704 807 602 747 25 544 9 795
Pakettiautot, kadut 707 194 1 237 74 4 13 0,9 221 771 225 704 79 094 3 384 1 363
Linja-autot, kadut  307 33 858 8 6 5,4 0,8 210 193 211 954 75 240 3 223 195
Kuorma-autot, kadut 460 80 2 026 32 10 12 2,3 590 351 594 137 209 937 8 968 497
YHTEENSÄ kadut  12 633 1 517 7 749 208 134 94 12 2 705 358 2 736 601 967 019 41 119 11 850
Henkilöautot, tiet 14 674 740 9 138 195 110 70 19 4 143 350 4 167 060 1 483 607 62 549 30 924
Pakettiautot, tiet 1 656 159 3 323 203 2,8 17 2,6 678 485 683 768 241 932 10 330 4 329
Linja-autot, tiet  344 40 917 11 4 10,4 1,2 300 835 304 021 106 882 4 564 420
Kuorma-autot, tiet 2 112 275 9 104 153 43 79 11,4 2 937 016 2 961 630 1 043 843 44 571 2 915
YHTEENSÄ tiet 18 786 1 213 22 483 563 159 177 34 8 059 688 8 116 478 2 876 263 122 013 38 588
Moottoripyörät 4 887 692 146 12 70 2 0 91 031 93 295 32 460 1 359 880
Mopot  707 640 41 7 6 0 0 14 274 14 506 5 090 213 243
Mopoautot 141 72 14 2 2 0 0 6 642 6 706 2 366 101 71
Tieliikenne yhteensä 37 154 4 133 30 432 792 371 273 47 10 876 991 10 967 586 3 883 198 164 806 51 632
AdBlue urealisäaineen kulutus  46 902 t
Lähde: LIISA 2018 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 7.10.2019
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi