LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2017 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 3 458 550 1 526 0,6 17 1,9 0,3 56 684 57 689 20 034 842 261
Henkilöautot, bens. katalysaattori 24 488 1 590 2 620 34 207 43 19 3 602 858 3 620 872 1 273 399 53 528 23 432
Henkilöautot, diesel 898 132 9 434 286 9 91 8 2 184 012 2 211 464 789 408 33 829 16 660
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 27 1,8 4,3 0,15 1,17 0,14 0,02 4 510 4 582 9 084 275 121
Henkilöautot, kaasu 19 3,0 1,4 0,06 2,4 0,06 0,004 3 768 3 846 2 926 144 54
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 85
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 763 55 163 0,05 1,6 0,18 0,02 4 582 4 676 1 619 68 25
Pakettiautot, bens. katalysaattori 151 3 10 0,09 0,4 0,28 0,05 10 263 10 355 3 627 152 52
Pakettiautot, diesel 1 800 347 4 589 315 6 29 3,4 872 167 881 043 315 243 13 509 5 526
Pakettiautot, kaasu 3,2 0,52 0,22 0,011 0,41 0,01 0,0007 599 612 465 22,9 6,2
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,2
Linja-autot, diesel 722 83 1 984 21 11 15 2,0 508 415 513 187 183 326 7 856 629
Linja-autot, kaasu 1,5 1,5 4 0,01 1,3 0,1 0,001 1 051 1 105 816 40 1,5
Linja-autot, sähkö 0,8 0,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 853 135 3 987 65 15 30 4,8 1 226 215 1 235 669 442 255 18 952 1 514
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,39 0,8 0,8 0,002 0,7 0,04 0,00 223 252 173 9 0,8
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0,7 0,4
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 967 259 8 365 147 44 51 8,2 2 100 615 2 117 043 757 602 32 466 1 855
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 5 592 787 156 25 160 2 0,5 92 635 97 157 32 741 1 376 888
Mopot, bensiini 844 727 43 8 8 0,3 0,1 15 255 15 532 5 392 227 257
Mopoautot, diesel 186 93 17 2 2 0,08 0,03 7 360 7 435 2 660 114 80
Tieliikenne yhteensä 41 773 4 768 32 904 904 486 266 46 10 691 212 10 782 521 3 840 770 163 491 51 452
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2017 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 12 667 1 386 3 832 105 121 66 8 1 709 263 1 731 865 611 548 25 927 9 874
Pakettiautot, kadut 826 224 1 302 85 5 13 0,9 221 142 225 001 79 962 3 431 1 361
Linja-autot, kadut  341 38 960 9 7 5,1 0,8 209 716 211 415 76 059 3 265 200
Kuorma-autot, kadut 498 88 2 205 36 11 11 2,2 561 206 564 652 202 502 8 680 493
YHTEENSÄ kadut  14 332 1 736 8 300 235 144 94 12 2 701 327 2 732 932 970 070 41 303 11 928
Henkilöautot, tiet 16 223 890 9 753 216 115 71 19 4 142 569 4 166 589 1 483 302 62 764 30 740
Pakettiautot, tiet 1 891 182 3 460 230 3,2 17 2,6 666 468 671 685 240 993 10 327 4 251
Linja-autot, tiet  382 46 1 027 13 5 10,1 1,2 299 750 302 877 108 083 4 632 431
Kuorma-autot, tiet 2 322 307 10 147 175 48 71 10,7 2 765 848 2 788 313 997 529 42 748 2 878
YHTEENSÄ tiet 20 819 1 425 24 387 634 172 170 34 7 874 635 7 929 464 2 829 907 120 470 38 299
Moottoripyörät 5 592 787 156 25 160 2 0 92 635 97 157 32 741 1 376 888
Mopot  844 727 43 8 8 0 0 15 255 15 532 5 392 227 257
Mopoautot 186 93 17 2 2 0 0 7 360 7 435 2 660 114 80
Tieliikenne yhteensä 41 773 4 768 32 904 904 486 266 46 10 691 212 10 782 521 3 840 770 163 491 51 452
AdBlue urealisäaineen kulutus  39 163 t
Lähde: LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 14.11.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi