LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2016 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 4 645 738 2 019 0,8 23 2,6 0,4 76 364 77 713 26 407 1 122 347
Henkilöautot, bens. katalysaattori 26 999 1 815 3 013 34 220 48 19 3 728 600 3 748 331 1 289 384 54 765 23 720
Henkilöautot, diesel 933 145 9 492 318 10 91 9 2 346 291 2 373 616 779 784 33 544 16 444
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 29 1,9 4,7 0,16 1,27 0,16 0,02 4 381 4 459 8 823 281 128
Henkilöautot, kaasu 15 2,4 1,1 0,05 1,9 0,05 0,003 3 218 3 279 2 065 102 44
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,2 39,2
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 938 69 199 0,07 2,0 0,22 0,03 5 762 5 879 1 993 85 30
Pakettiautot, bens. katalysaattori 168 4 11 0,09 0,4 0,32 0,06 10 878 10 983 3 762 160 53
Pakettiautot, diesel 1 963 394 4 728 349 7 29 3,6 924 805 933 541 307 357 13 222 5 424
Pakettiautot, kaasu 2,1 0,34 0,15 0,007 0,27 0,01 0,0 454 463 291 14,3 4,1
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2,2
Linja-autot, diesel 792 95 2 191 24 13 14 2,1 545 189 549 757 180 836 7 779 635
Linja-autot, kaasu 1,8 1,9 6 0,01 1,6 0,1 0,001 1 444 1 509 927 46 1,8
Linja-autot, sähkö 0 0,0
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 1 067 179 5 009 84 20 30 5,4 1 396 348 1 405 834 463 261 19 928 1 647
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,60 1,2 1,2 0,004 1,1 0,06 0,000 414 459 266 13 1,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0 0,0
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 2 211 299 9 473 172 51 46 8,2 2 135 948 2 150 991 708 620 30 483 1 845
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 6 305 884 163 27 158 2 0 92 770 97 246 32 081 1 363 876
Mopot, bensiini 1 054 846 44 11 11 0 0 16 440 16 800 5 685 241 270
Mopoautot, diesel 198 99 17 2 2 0 0 7 932 8 008 2 636 113 80
Tieliikenne yhteensä 47 319 5 573 36 374 1 022 523 264 49 11 297 238 11 388 868 3 814 178 163 294 51 591
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2016 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 14 845 1 641 4 178 120 135 70 9 1 863 194 1 887 482 638 044 27 227 10 304
Pakettiautot, kadut 976 265 1 401 97 6 13 0,9 244 709 248 596 81 448 3 503 1 397
Linja-autot, kadut  375 45 1 063 10 8 4,8 0,9 225 898 227 530 75 379 3 248 202
Kuorma-autot, kadut 781 143 3 445 59 18 13 3,1 805 785 810 189 267 463 11 507 685
YHTEENSÄ kadut  16 977 2 094 10 087 286 167 101 14 3 139 585 3 173 796 1 062 334 45 485 12 588
Henkilöautot, tiet 17 775 1 062 10 352 234 121 71 20 4 295 660 4 319 916 1 468 420 62 620 30 417
Pakettiautot, tiet 2 094 201 3 537 252 3,7 17 2,7 697 190 702 270 231 954 9 977 4 116
Linja-autot, tiet  418 52 1 135 14 6 9,6 1,2 320 735 323 736 106 384 4 576 435
Kuorma-autot, tiet 2 498 336 11 039 196 54 63 10,5 2 726 925 2 747 095 904 684 38 917 2 809
YHTEENSÄ tiet 22 786 1 651 26 062 697 184 161 34 8 040 510 8 093 017 2 711 442 116 091 37 777
Moottoripyörät 6 305 884 163 27 158 2 0 92 770 97 246 32 081 1 363 876
Mopot  1 054 846 44 11 11 0 0 16 440 16 800 5 685 241 270
Mopoautot 198 99 17 2 2 0 0 7 932 8 008 2 636 113 80
Tieliikenne yhteensä 47 319 5 573 36 374 1 022 523 264 49 11 297 238 11 388 868 3 814 178 163 294 51 591
AdBlue urealisäaineen kulutus  32 393 t
Lähde: LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 14.11.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi