LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2016 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 4 649 738 2 021 0,8 23 2,6 0,4 77 935 79 284 26 777 1 110 347
Henkilöautot, bens. katalysaattori 27 010 1 816 3 015 35 220 48 19 3 720 343 3 740 082 1 278 253 53 007 23 729
Henkilöautot, diesel 933 145 9 497 319 10 91 8 2 456 841 2 484 181 813 999 34 710 16 453
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 28 1,9 4,6 0,15 1,24 0,15 0,03 5 140 5 217 8 202 243 126
Henkilöautot, kaasu 10 1,6 0,7 0,03 1,3 0,04 0,002 1 903 1 946 1 221 60 28
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,2 39,2
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 938 69 199 0,07 2,0 0,22 0,03 5 813 5 930 1 997 83 30
Pakettiautot, bens. katalysaattori 168 4 11 0,09 0,4 0,32 0,06 10 974 11 079 3 771 156 53
Pakettiautot, diesel 1 963 394 4 728 349 7 29 3,2 968 379 977 115 320 843 13 681 5 424
Pakettiautot, kaasu 2,1 0,34 0,15 0,007 0,27 0,01 0,0 446 455 286 14,1 4,1
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2,2
Linja-autot, diesel 791 95 2 189 24 13 14 1,8 564 470 569 031 186 654 7 959 635
Linja-autot, kaasu 1,1 1,2 5 0,01 1,0 0,0 0,003 2 721 2 757 1 746 86 1,1
Linja-autot, sähkö 0 0,0
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 1 067 179 5 009 84 20 30 4,7 1 439 852 1 449 337 476 219 20 307 1 647
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,20 0,4 0,4 0,001 0,4 0,02 0,000 414 429 266 13 0,4
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0 0,0
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 2 211 299 9 473 172 51 46 7,1 2 189 908 2 204 951 724 279 30 884 1 845
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 6 305 884 163 27 158 2 0 95 078 99 554 32 658 1 363 876
Mopot, bensiini 1 054 846 44 11 11 0 0 16 848 17 208 5 787 241 270
Mopoautot, diesel 198 99 17 2 2 0 0 8 066 8 142 2 625 113 80
Tieliikenne yhteensä 47 327 5 572 36 377 1 022 521 264 45 11 565 132 11 656 701 3 885 584 164 065 51 589
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2016 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 14 852 1 642 4 180 120 135 70 8 1 893 727 1 918 019 644 410 26 995 10 304
Pakettiautot, kadut 976 265 1 401 97 6 13 0,8 256 008 259 895 84 933 3 620 1 397
Linja-autot, kadut  373 44 1 059 10 8 4,7 0,8 234 772 236 371 78 481 3 358 201
Kuorma-autot, kadut 780 142 3 444 59 17 13 2,7 829 454 833 828 274 466 11 705 684
YHTEENSÄ kadut  16 982 2 093 10 084 286 166 101 13 3 213 961 3 248 113 1 082 291 45 679 12 586
Henkilöautot, tiet 17 779 1 062 10 358 234 121 71 19 4 368 435 4 392 691 1 484 042 62 169 30 417
Pakettiautot, tiet 2 094 201 3 537 252 3,7 17 2,4 729 604 734 685 241 964 10 315 4 116
Linja-autot, tiet  419 52 1 135 14 6 9,6 1,1 332 419 335 418 109 919 4 687 435
Kuorma-autot, tiet 2 498 336 11 039 196 54 63 9,1 2 800 720 2 820 890 926 298 39 498 2 809
YHTEENSÄ tiet 22 790 1 651 26 068 697 184 161 32 8 231 179 8 283 683 2 762 223 116 669 37 777
Moottoripyörät 6 305 884 163 27 158 2 0 95 078 99 554 32 658 1 363 876
Mopot  1 054 846 44 11 11 0 0 16 848 17 208 5 787 241 270
Mopoautot 198 99 17 2 2 0 0 8 066 8 142 2 625 113 80
Tieliikenne yhteensä 47 327 5 572 36 377 1 022 521 264 45 11 565 132 11 656 701 3 885 584 164 065 51 589
AdBlue urealisäaineen kulutus  33 235 t
Lähde: LIISA 2016 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 2.7.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi