LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 6 198 984 2 675 1,0 31 3,4 0,5 99 843 101 638 34 568 1 464 461
Henkilöautot, bens. katalysaattori 29 662 2 055 3 471 35 231 53 19 3 730 423 3 752 003 1 291 581 54 705 24 001
Henkilöautot, diesel 955 153 9 419 349 11 88 8 1 999 418 2 025 981 771 682 33 286 15 972
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 29 2,0 4,8 0,16 1,30 0,16 0,02 3 802 3 882 7 658 234 131
Henkilöautot, kaasu 12 2,0 1,0 0,04 1,6 0,04 0,002 1 979 2 032 1 508 74 38
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3 20,6
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 1 156 82 248 0,08 2,5 0,28 0,03 6 732 6 878 2 331 99 37
Pakettiautot, bens. katalysaattori 182 6 13 0,10 0,5 0,36 0,06 10 951 11 071 3 791 161 55
Pakettiautot, diesel 2 144 437 4 896 389 9 28 3,1 799 600 808 253 308 608 13 312 5 392
Pakettiautot, kaasu 1,7 0,28 0,12 0,006 0,22 0,01 0,0 301 309 229 11,3 3,4
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6
Linja-autot, diesel 692 107 3 018 48 15 13 1,8 451 863 456 080 174 053 7 508 621
Linja-autot, kaasu 2,4 2,7 11 0,02 2,2 0,1 0,002 1 602 1 683 1 221 60 2,4
Linja-autot, sähkö 0 0,0
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 1 118 193 5 286 91 22 27 4,4 1 111 435 1 119 971 428 196 18 470 1 595
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,58 1,2 1,2 0,003 1,0 0,06 0,000 331 374 252 12 1,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0 0,0
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 2 351 321 10 128 188 56 41 6,9 1 750 289 1 763 927 674 309 29 086 1 808
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 6 758 943 167 28 155 2 0 90 809 95 190 31 441 1 332 854
Mopot, bensiini 1 285 976 44 13 15 0 0 17 562 18 011 6 080 258 285
Mopoautot, diesel 222 111 19 2 2 0 0 6 986 7 066 2 696 117 82
Tieliikenne yhteensä 52 770 6 377 39 402 1 145 556 257 44 10 083 925 10 174 349 3 740 205 160 205 51 360
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 17 061 1 910 4 449 131 147 73 9 1 797 948 1 823 347 647 225 27 575 10 429
Pakettiautot, kadut 1 115 299 1 471 109 8 12 0,8 214 345 218 205 82 514 3 559 1 402
Linja-autot, kadut  340 53 1 413 21 10 4,4 0,8 194 471 196 046 75 515 3 265 206
Kuorma-autot, kadut 827 155 3 654 65 20 12 2,6 653 941 657 955 252 068 10 874 674
YHTEENSÄ kadut  19 343 2 417 10 986 326 185 101 13 2 860 706 2 895 552 1 057 322 45 273 12 711
Henkilöautot, tiet 19 796 1 286 11 122 254 129 72 19 4 037 517 4 062 190 1 459 772 62 206 30 195
Pakettiautot, tiet 2 368 227 3 686 280 4,4 17 2,4 603 239 608 306 232 446 10 024 4 086
Linja-autot, tiet  355 57 1 617 26 7 8,6 1,0 258 994 261 717 99 760 4 303 417
Kuorma-autot, tiet 2 642 360 11 761 214 59 56 8,6 2 208 113 2 226 316 850 688 36 694 2 730
YHTEENSÄ tiet 25 162 1 930 28 186 775 199 153 31 7 107 862 7 158 529 2 642 665 113 227 37 429
Moottoripyörät 6 758 943 167 28 155 2 0 90 809 95 190 31 441 1 332 854
Mopot  1 285 976 44 13 15 0 0 17 562 18 011 6 080 258 285
Mopoautot 222 111 19 2 2 0 0 6 986 7 066 2 696 117 82
Tieliikenne yhteensä 52 770 6 377 39 402 1 145 556 257 44 10 083 925 10 174 349 3 740 205 160 205 51 360
AdBlue urealisäaineen kulutus  25 753 t
Lähde: LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 14.11.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi