LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 6 201 984 2 676 1,0 31 3,4 0,5 102 592 104 388 35 038 1 456 461
Henkilöautot, bens. katalysaattori 29 670 2 056 3 472 35 231 53 19 3 766 769 3 788 354 1 286 462 53 469 24 007
Henkilöautot, diesel 955 153 9 423 349 11 88 7 2 056 622 2 083 195 793 007 33 914 15 978
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 29 2,0 4,8 0,16 1,30 0,16 0,02 4 815 4 895 7 683 228 131
Henkilöautot, kaasu 10 1,6 0,7 0,03 1,2 0,03 0,001 1 296 1 337 988 49 26
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3 20,7
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 1 156 82 248 0,08 2,5 0,28 0,04 6 856 7 002 2 341 97 37
Pakettiautot, bens. katalysaattori 182 6 13 0,10 0,5 0,36 0,06 11 152 11 273 3 809 158 55
Pakettiautot, diesel 2 144 437 4 896 389 9 28 2,9 822 477 831 129 317 137 13 563 5 392
Pakettiautot, kaasu 1,7 0,28 0,12 0,006 0,22 0,01 0,0 301 309 229 11,3 3,4
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6
Linja-autot, diesel 692 107 3 016 48 15 13 1,7 464 789 469 002 178 863 7 649 621
Linja-autot, kaasu 1,2 1,3 6 0,01 1,0 0,0 0,002 2 184 2 221 1 664 82 1,2
Linja-autot, sähkö 0 0,0
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 1 118 193 5 286 91 22 27 4,1 1 143 229 1 151 766 440 029 18 818 1 595
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,20 0,4 0,4 0,001 0,4 0,02 0,000 331 345 252 12 0,4
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0 0,0
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 2 351 321 10 128 188 56 41 6,3 1 774 590 1 788 228 683 025 29 210 1 808
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 6 758 943 167 28 155 2 0 93 258 97 639 31 841 1 332 854
Mopot, bensiini 1 285 976 44 13 15 0 0 18 035 18 485 6 158 258 285
Mopoautot, diesel 222 111 19 2 2 0 0 7 103 7 184 2 688 117 82
Tieliikenne yhteensä 52 776 6 376 39 399 1 145 554 257 43 10 276 399 10 366 752 3 791 214 160 441 51 358
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 17 066 1 910 4 450 131 147 73 8 1 828 338 1 853 740 652 140 27 365 10 429
Pakettiautot, kadut 1 115 299 1 471 109 8 12 0,8 220 412 224 271 84 743 3 623 1 402
Linja-autot, kadut  338 52 1 405 21 9 4,4 0,7 200 381 201 910 77 938 3 344 205
Kuorma-autot, kadut 826 154 3 653 65 19 12 2,4 669 656 673 641 257 879 11 030 673
YHTEENSÄ kadut  19 346 2 415 10 978 326 183 101 12 2 918 786 2 953 562 1 072 700 45 362 12 709
Henkilöautot, tiet 19 799 1 286 11 126 255 129 72 19 4 103 755 4 128 430 1 471 038 61 767 30 195
Pakettiautot, tiet 2 368 227 3 686 280 4,4 17 2,2 620 374 625 441 238 773 10 208 4 086
Linja-autot, tiet  355 57 1 617 26 7 8,6 1,0 266 592 269 313 102 589 4 387 417
Kuorma-autot, tiet 2 642 360 11 761 214 59 56 8,0 2 248 495 2 266 698 865 427 37 011 2 730
YHTEENSÄ tiet 25 165 1 930 28 190 775 199 153 30 7 239 216 7 289 882 2 677 827 113 373 37 429
Moottoripyörät 6 758 943 167 28 155 2 0 93 258 97 639 31 841 1 332 854
Mopot  1 285 976 44 13 15 0 0 18 035 18 485 6 158 258 285
Mopoautot 222 111 19 2 2 0 0 7 103 7 184 2 688 117 82
Tieliikenne yhteensä 52 776 6 376 39 399 1 145 554 257 43 10 276 399 10 366 752 3 791 214 160 441 51 358
AdBlue urealisäaineen kulutus  26 250 t
Lähde: LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 2.7.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi