LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 6 113 980 2 673 1,0 35 3,4 0,4 73 947 75 848 25 255 1 050 461
Henkilöautot, bens. katalysaattori 31 702 2 832 3 234 35 233 48 19 3 784 283 3 804 330 1 292 444 53 717 24 299
Henkilöautot, diesel 1 871 367 4 814 288 11 72 7 2 084 709 2 106 531 803 837 34 377 16 119
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 45 8,1 3,3 0,16 0,92 0,11 0,02 4 814 4 870 7 683 228 131
Henkilöautot, kaasu 14 6,2 0,6 0,03 1,2 0,32 0,002 1 787 1 910 1 064 52 26
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 15,6
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 1 249 103 235 0,09 3,4 0,30 0,03 6 695 6 870 2 286 95 37
Pakettiautot, bens. katalysaattori 219 8 13 0,09 0,7 0,69 0,06 11 595 11 820 3 960 165 55
Pakettiautot, diesel 2 440 555 4 872 380 11 24 3,2 880 180 887 573 339 386 14 514 5 250
Pakettiautot, kaasu 2,1 0,99 0,12 0,005 0,21 0,10 0,0 385 419 229 11,3 3,4
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6
Linja-autot, diesel 952 92 3 083 45 17 13 1,4 400 150 404 404 153 990 6 586 618
Linja-autot, kaasu 3,6 4,0 18 0,02 3,2 0,1 0,003 2 813 2 930 1 674 82 3,6
Linja-autot, sähkö 0 0,0
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 2 006 215 6 816 117 28 37 4,6 1 299 658 1 311 251 500 236 21 393 2 169
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,58 1,2 1,2 0,003 1,0 0,06 0,000 423 466 252 12 1,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 0 0,0
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 3 321 291 9 673 198 59 44 5,7 1 591 890 1 606 362 612 716 26 203 1 918
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 8 845 1 238 221 37 217 2 1 121 033 127 123 41 336 1 717 1 122
Mopot, bensiini 1 366 1 009 44 14 62 0 0 17 863 19 504 6 101 253 284
Mopoautot, diesel 163 82 53 8 12 0 0 11 236 11 562 3 837 165 82
Tieliikenne yhteensä 60 314 7 792 35 755 1 125 696 245 43 10 293 461 10 383 773 3 796 285 160 632 52 596
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2015 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot kadut 18 694 2 240 3 025 111 154 58 9 1 930 931 1 952 150 690 454 28 983 10 991
Pakettiautot kadut 1 940 486 2 390 174 12 12 1,4 397 670 401 688 152 933 6 538 2 346
Linja-autot kadut  497 47 1 639 23 12 4,7 0,7 185 604 187 300 71 639 3 068 222
Kuorma-autot ilman perävaunua kadut 803 102 3 028 47 15 10 1,6 458 044 461 544 176 330 7 541 643
Perävaunulliset kuorma-autot kadut 475 54 1 653 29 7,3 3,5 0,7 208 443 209 661 80 232 3 431 154
YHTEENSÄ kadut  22 409 2 929 11 734 383 200 89 13 3 180 693 3 212 342 1 171 589 49 561 14 356
Henkilöautot tiet 21 051 1 953 7 700 214 127 66 18 4 018 609 4 041 339 1 439 828 60 450 30 060
Pakettiautot tiet 1 970 182 2 730 206 3,5 12 1,8 501 185 504 994 192 929 8 248 3 000
Linja-autot tiet  459 49 1 462 23 9 8,3 0,8 217 358 220 034 84 025 3 600 400
Kuorma-autot ilman perävaunua tiet 1 204 115 3 789 70 14 26 3,0 842 036 850 174 324 157 13 864 1 527
Perävaunulliset kuorma-autot tiet 2 846 237 8 021 170 52 40 4,9 1 383 448 1 396 701 532 484 22 772 1 765
YHTEENSÄ tiet 27 530 2 535 23 703 682 205 153 29 6 962 636 7 013 242 2 573 422 108 935 36 752
Moottoripyörät 8 845 1 238 221 37 217 2 1 121 033 127 123 41 336 1 717 1 122
Mopot  1 366 1 009 44 14 62 0 0 17 863 19 504 6 101 253 284
Mopoautot 163 82 53 8 12 0 0 11 236 11 562 3 837 165 82
Tieliikenne yhteensä 60 314 7 792 35 755 1 125 696 245 43 10 293 461 10 383 773 3 796 285 160 632 52 596
AdBlue urealisäaineen kulutus  25 424 t
Lähde: LIISA 2015 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 15.6.2016
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi