LIISA 2021 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2021 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 886 141 384 0,1 4 0,5 0,1 13 518 13 774 4 979 208 66
Henkilöautot, bens. katalysaattori 16 992 1 034 1 476 31 175 33 17 3 245 278 3 259 372 1 195 301 49 837 22 020
Henkilöautot, diesel 764 89 8 042 171 6 86 7 1 724 382 1 750 195 704 835 30 246 15 410
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 26 1,7 4,2 0,14 1,13 0,15 0,02 4 283 4 356 8 626 275 115
Henkilöautot, kaasu 95 15,4 6,9 0,32 12,2 0,35 0,022 20 735 21 144 14 811 736 265
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 895
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 289 21 61 0,02 0,6 0,07 0,01 1 831 1 866 674 28 9
Pakettiautot, bens. katalysaattori 104 2 6 0,11 0,3 0,17 0,05 9 976 10 036 3 674 153 54
Pakettiautot, diesel 1 136 209 3 841 184 3 31 3,1 784 896 794 286 320 823 13 767 5 678
Pakettiautot, kaasu 8,7 1,42 0,63 0,029 1,12 0,03 0,0019 1 779 1 817 1 271 63,2 17,1
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,4 18,9
Linja-autot, diesel 385 35 1 005 11 4 13 1,4 342 995 346 993 139 694 5 995 444
Linja-autot, kaasu 3,1 3,1 8 0,02 2,8 0,2 0,003 2 365 2 479 1 689 84 3,1
Linja-autot, sähkö 45,1 13,7
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 507 72 2 194 32 7 38 4,3 1 092 912 1 104 441 445 155 19 103 1 449
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 2,54 5,1 5,1 0,015 4,6 0,25 0,00 1 557 1 746 1 112 55 5,1
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 5,8 2,2
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 185 151 4 764 75 29 69 8,0 2 022 819 2 044 077 825 356 35 477 1 839
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 36 8
Moottoripyörät, bensiini 2 834 439 107 7 46 2 0,4 85 784 87 445 31 596 1 317 862
Mopot, bensiini 520 490 35 5 5 0,2 0,1 11 673 11 852 4 300 179 205
Mopoautot, diesel 45 7 35 6 0 0,24 0,01 3 333 3 408 1 363 60 48
Tieliikenne yhteensä 25 781 2 715 21 973 523 300 274 41 9 370 116 9 459 287 3 705 260 158 273 49 428
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2021 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2021 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 8 169 869 3 065 69 100 58 7 1 514 386 1 534 123 581 662 24 648 9 785
Pakettiautot, kadut 473 133 1 121 52 3 14 0,8 206 180 210 481 84 272 3 622 1 442
Linja-autot, kadut  183 18 492 5 5 4,7 0,6 142 581 144 097 58 797 2 549 148
Kuorma-autot, kadut 215 39 926 13 8 10 1,4 362 832 366 121 148 313 6 376 342
YHTEENSÄ kadut  9 041 1 058 5 604 139 116 87 10 2 225 978 2 254 822 873 044 37 195 11 717
Henkilöautot, tiet 10 592 411 6 847 133 99 62 16 3 493 810 3 514 718 1 346 890 57 235 28 986
Pakettiautot, tiet 1 066 100 2 787 132 2,0 17 2,4 592 302 597 524 242 171 10 411 4 335
Linja-autot, tiet  205 20 521 7 2 8,6 0,8 202 778 205 376 82 586 3 575 313
Kuorma-autot, tiet 1 479 189 6 037 94 31 97 10,9 2 754 457 2 784 143 1 123 311 48 265 2 954
YHTEENSÄ tiet 13 342 721 16 192 366 134 185 31 7 043 347 7 101 761 2 794 958 119 485 36 588
Moottoripyörät 2 834 439 107 7 46 2 0 85 784 87 445 31 596 1 317 862
Mopot  520 490 35 5 5 0 0 11 673 11 852 4 300 179 205
Mopoautot 45 7 35 6 0 0 0 3 333 3 408 1 363 60 48
Tieliikenne yhteensä 25 781 2 715 21 973 523 300 274 41 9 370 116 9 459 287 3 705 260 158 237 49 420
AdBlue urealisäaineen kulutus  62 091 t
Lähde: LIISA 2021 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 26.4.2021
Huom! Luvut ovat ennakkotietoja.
Arttu Lauhkonen, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi