LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2017 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO        HC    NOx     PM      CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, bens. ei katalysaattoria 3 465 551 1 529 0,6 17 1,9 0,3 57 883 58 891 20 268 835 262
Henkilöautot, bens. katalysaattori 24 531 1 592 2 624 34 207 43 18 3 610 087 3 628 133 1 264 105 52 051 23 470
Henkilöautot, diesel 900 132 9 454 287 9 92 8 2 267 916 2 295 423 819 571 35 008 16 694
Henkilöautot, E85 (korkeaseosetanoli) 14 1,0 2,3 0,08 0,63 0,08 0,02 3 069 3 110 4 898 145 65
Henkilöautot, kaasu 13 2,1 1,0 0,04 1,7 0,04 0,003 2 918 2 973 2 084 103 38
Henkilöautot, sähkö(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,3 85,5
Pakettiautot, bens. ei katalysaattoria 763 55 163 0,05 1,6 0,18 0,02 4 638 4 733 1 624 67 25
Pakettiautot, bens. katalysaattori 151 3 10 0,09 0,4 0,28 0,05 10 390 10 482 3 638 150 52
Pakettiautot, diesel 1 800 347 4 589 315 6 29 3,1 905 798 914 673 327 334 13 982 5 526
Pakettiautot, kaasu 3,2 0,52 0,22 0,011 0,41 0,01 0,0 651 664 465 22,9 6,2
Pakettiautot, sähkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 4,2
Linja-autot, diesel 721 83 1 983 21 11 15 1,8 524 014 528 777 188 914 8 069 629
Linja-autot, kaasu 1,0 1,1 5 0,01 0,9 0,0 0,003 2 657 2 691 1 898 93 1,0
Linja-autot, sähkö 1 0,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, diesel 853 135 3 987 65 15 30 4,3 1 242 058 1 251 511 447 880 19 131 1 514
Kuorma-autot ilman perävaunua, kaasu 0,10 0,2 0,2 0,001 0,2 0,01 0,000 243 250 173 9 0,2
Kuorma-autot ilman perävaunua, sähkö 1 0,4
Perävaunulliset kuorma-autot, diesel 1 967 259 8 365 147 44 51 7,2 2 089 789 2 106 217 753 548 32 188 1 855
Perävaunulliset kuorma-autot, sähkö 0 0
Moottoripyörät, bensiini 5 591 787 156 25 160 2 0 94 726 99 251 33 160 1 374 888
Mopot, bensiini 844 727 43 8 8 0 0 15 628 15 906 5 471 227 257
Mopoautot, diesel 186 93 17 2 2 0 0 7 431 7 507 2 637 114 80
Tieliikenne yhteensä 41 804 4 770 32 927 904 484 266 44 10 839 898 10 931 193 3 877 667 163 641 51 451
(1 Sähköauton luvut sisältävät sekä varsinaisten sähköautojen että pistokehybridiautojen sähkölläajon (arvioidut) osuudet. Energia on sähköenergian käyttömäärä
LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2017 Yhdiste [t/a]    
Ajoneuvotyyppi    CO       HC  NOx     PM    CH4      N2O     SO2   CO2 CO2 ekv.    kulutus energia [TJ]   suorite [Mkm]  
Henkilöautot, kadut 12 686 1 388 3 839 105 121 66 8 1 735 275 1 757 893 615 934 25 762 9 874
Pakettiautot, kadut 826 224 1 302 85 5 13 0,8 229 547 233 406 82 961 3 542 1 361
Linja-autot, kadut  340 38 959 9 7 5,1 0,7 217 361 219 036 79 303 3 401 199
Kuorma-autot, kadut 498 87 2 205 36 11 11 1,9 565 323 568 747 203 939 8 713 492
YHTEENSÄ kadut  14 350 1 737 8 304 235 143 94 11 2 747 506 2 779 082 982 138 41 417 11 926
Henkilöautot, tiet 16 238 891 9 771 216 115 71 19 4 206 599 4 230 636 1 494 992 62 452 30 740
Pakettiautot, tiet 1 891 182 3 460 230 3,2 17 2,4 691 930 697 147 250 100 10 680 4 251
Linja-autot, tiet  383 46 1 029 13 5 10,1 1,1 309 310 312 432 111 508 4 763 431
Kuorma-autot, tiet 2 322 307 10 147 175 48 71 9,5 2 766 767 2 789 232 997 662 42 615 2 878
YHTEENSÄ tiet 20 834 1 426 24 407 635 171 170 32 7 974 606 8 029 447 2 854 261 120 509 38 299
Moottoripyörät 5 591 787 156 25 160 2 0 94 726 99 251 33 160 1 374 888
Mopot  844 727 43 8 8 0 0 15 628 15 906 5 471 227 257
Mopoautot 186 93 17 2 2 0 0 7 431 7 507 2 637 114 80
Tieliikenne yhteensä 41 804 4 770 32 927 904 484 266 44 10 839 898 10 931 193 3 877 667 163 641 51 451
AdBlue urealisäaineen kulutus  39 511 t
Lähde: LIISA 2017 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 16.7.2018
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi