LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Typen oksidit NOx


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Typen oksideja NOx syntyy polttomoottoreissa ilman typen sitoutuessa happeen. Typen oksideja syntyy erityisesti ajettaessa lujaa eli maantieolosuhteissa ja kaupunkiliikenteessä kiihdytettäessä. Valtaosa pakokaasujen typen oksideista vapautuu typpimonoksidina, joka vähitellen ilmassa hapettuu typpidioksidiksi ja edelleen muuntuu muiksi typpiyhdisteiksi. Typen oksidien  (NO ja NO2) määrä ilmoitetaan tavallisesti muunnettuna typpidioksidiksi (NO2) ja merkitään symbolilla NOx.

Tieliikenteen osuus typen oksidien kokonaispäästöistä ilmaan on 48 %.

Typen oksideista typpidioksidi (NO2) on haitallisin. Typpidioksidin vaikutukset kohdistuvat lähinnä hengitysteihin.