LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Dityppioksidi eli typpioksiduuli N2O


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Dityppioksidi eli typpioksiduuli eli ilokaasu N2O on typen oksidi, mutta sitä ei perinteisesti lasketa mukaan NOx merkinnällä ilmaistaviin typen oksideihin (NO, NO2). Tämä siitä syystä, että ilokaasulla ei ole samanlaisia haittavaikutuksia kuin niillä. Typpioksiduulin määrittäminen pakokaasusta on ollut hyvin vaikeaa. Typpioksiduuli on voimakas kasvihuonekaasu, jonka vuoksi siihen on alettu kiinnittää huomiota. Myös analyysitekniikan paraneminen on osaltaan myötävaikuttanut typpioksiduulipäästöjen merkittävyyden lisääntymiseen. Laskettaessa hiilidioksidiekvivalenttia CO2ekv, kerrotaan typpioksiduulipäästöt luvulla 298, joka kuvaa sen painoarvoa kasvihuoneilmiössä.