LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English
LIISA 2015  tieliikenne

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä


LIISA 2015 laskentajärjestelmässä on uudistettu liikennesuoritteet vastaamaan Liikenneviraston vuoden 2017 suoriteuudistuksen lukuja. Lisäksi päästökertoimet on uudistettu vastaamaan uudistettua EMEP/EEA Guidebook 2016 raporttia. Tämän vuoksi aikaisemmin julkistettuja vuoden 2015 ja sitä vanhempia tieliikenteen lukuja ei voi enää käyttää.

Arvion vuosien 1980 - 2014 kuntakohtaisista päästöistä saat kertomalla vuoden 2015 luvut indeksitaulukon luvuilla. Luvut perustuvat valtakunnan tason kehitykseen. Kuntiin sovellettaessa saadaan vain suuntaa antava tulos, koska kertoimissa ei ole tiedonpuutteen vuoksi voitu huomioida paikallista kehitystä. Päästöaikasarjasta ei siten voi päätellä esim. yksittäisen kunnan toimenpiteiden vaikutuksia.

Kaikki yhdisteet 2015
 
Kuntakohtaiset päästöt 2015 (Excel 1 Mt)
   
Kuntakohtaisten tulosten kehitysindeksit vuosille 1980 - 2014