LIPASTO kuva
  |  Etusivu  |  In English
LIISA  tieliikenne

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä


LIISA on LIPASTO laskentajärjestelmän tieliikennettä koskeva alamalli.Laskentajärjestelmän kuvaus
Kaikki yhdisteet
Hiilimonoksidi (CO)
Hiilivedyt (HC)
Typen oksidit (NOx)
Hiukkaset (PM)
Metaani (CH4)
Typpioksiduuli (N2O)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiilidioksidi (CO2)
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2ekv)
Polttoaineenkulutus
Energia
Suorite
Biopolttoaineet
Kuntakohtaiset päästöt