LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English
LIISA  tieliikenne

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä


LIISA on LIPASTO laskentajärjestelmän tieliikennettä koskeva alamalli.Laskentajärjestelmän kuvaus
 
Kaikki yhdisteet
Hiilimonoksidi (CO)
Hiilivedyt (HC)
Typen oksidit (NOx)
Hiukkaset (PM)
Metaani (CH4)
Typpioksiduuli (N2O)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiilidioksidi (CO2)
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2ekv)
Polttoaineenkulutus
Energia
 
Suorite
Biopolttoaineet
 
Kuntakohtaiset päästöt