LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Hiilivedyt HC


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
HC eli hiilivedyt on yhteisnimitys sadoille eri hiilivedyille. Tätä kutsutaan myös kokonaishiilivedyksi. Se sisältää siten myös metaanin eli CH4. Metaanittomat haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli NMVOC saadaan vähentämällä kokonaishiilivedyistä (HC) metaani (CH4). 

Hiilivedyt ovat pääasiassa palamatonta polttoainetta, joka jää pakokaasuihin polttoaineen epätäydellisen palamisen tuloksena. Hiilivedyn määrä pakokaasussa riippuu ajotilanteesta. Sitä syntyy erityisesti ajettaessa hiljaa tai ajettaessa hyvin kovaa sekä ajettaessa nykivää ajoa, kuten kaupunkiliikenteessä.

Tieliikenteen osuus hiilivetypäästöistä ilmaan on 47 %.

Osalla hiilivedyistä on suoria myrkkyvaikutuksia. Useat hiilivetypäästöistä tavatut orgaaniset yhdisteet kuuluvat syöpää aiheuttavien aineiden eli karsinogeenien ryhmään.