LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Energian käyttö


Kuva energian käytön kehityksestä
Energiankäyttömäärät
 
Tieliikenteen energiankäyttö (tässä ilmaistuna terajouleina) kuvaa tieliikenteen käyttövoimien keskinäistä suhdetta paremmin kuin polttoaineet. Energian käyttö sisältää myös sähkönkulutuksen ja biopolttoaineet, jotka kasvihuonekaasujen laskennassa jätetään pois siksi, että mukaan lasketaan vain käytönaikaiset päästöt.