LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Hiilimonoksidi CO


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Hiilimonoksidia syntyy polttoaineen epätäydellisen palamisen tuloksena. Hiilimonoksidin määrä pakokaasussa riippuu ajotilanteesta. Sitä syntyy erityisesti ajettaessa hiljaa tai ajettaessa hyvin kovaa sekä ajettaessa nykivää ajoa, kuten kaupunkiliikenteessä. Häkäpäästöt ovat erityisesti bensiinikäyttöisten henkilöautojen ongelma. Hiilimonoksidi muuttuu ilmassa muutaman tunnin kuluessa hiilidioksidiksi (CO2).

Tieliikenteen osuus häkäpäästöjen kokonaispäästöistä on 73 %, mutta terveysvaikutuksiltaan 100 % sen vuoksi, että liikenteen päästö tulee suoraan ihmisten hengitysilmaan. Hiilimonoksidi aiheuttaa hengitettynä hapenottokyvyn laskua ja suurina annoksina sydänoireita. Yhdyskuntailman häkä ei ole merkittävä terveydellinen ongelma.