LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Hiilidioksidi CO2


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Hiilidioksidi CO2 on polttoaineen täydellisen palamisen lopputuote vesihöyryn ohella. Myös pakokaasun hiilimonoksidi (CO) muuttuu ilmassa verrattain nopeasti hiilidioksidiksi. Hiilidioksidilla ei ole terveysvaikutuksia, mutta se on merkittävin kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä tekniikkaa hiilidioksidin kohtuulliseksi poistamiseksi pakokaasusta. Hiilidioksidin määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään eikä tämä suhde ole riippuvainen ajo-olosuhteista. Jokaisesta fossiilisesta bensiinilitrasta syntyy 2350 grammaa hiilidioksidia ja dieselöljylitrasta 2660 grammaa. Pakokaasuja syntyy yhdestä polttoainelitrasta kaikkiaan noin 16 kg, josta kuitenkin vain noin 1 % on haitallisia yhdisteitä (loppu on enimmäkseen typpeä ja vesihöyryä).

Biopolttoaineet
Hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa ottamalla käyttöön biopolttoaineita. Vaikka pakoputkesta edelleen tulee hiilidioksidia lähes entiseen malliin, voidaan laskennallisesti katsoa päästöjen alentuneen, koska biopolttoaineen raaka-ainetta tuotettaessa hiiltä sitoutuu uudelleen raaka-aineeseen. Näissä luvuissa biopolttoaineita on pidetty hiilineutraaleina käyttövaiheessa eli CO2 päästövähenemä on saman suuruinen kuin biopolttoaineen osuus. Suomen lain mukaan mukaan vuonna 2014 on liikennepolttoaineissa oltava biokomponentteja 8 % ja vuonna 2020 20 %.