LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Hiilidioksidiekvivalentti CO2ekv


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan hiilidioksidin (CO2) lisäksi myös metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Kasvihuonekaasut ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Hiilidioksidin ekvivalenttipäästöihin lasketaan hiilidioksidipäästöt sellaisenaan, metaanipäästöt (CH4) kerrottuna luvulla 25 ja typpioksiduulipäästöt (N2O) kerrottuna luvulla 298. Nämä kertoimet kuvaavat kyseisten yhdisteiden vaikuttavuutta kasvihuoneilmiöön hiilidioksidiin verrattuna. Keroimet ovat IPCC 2006 Guidelinesin mukaiset.
Nämä kertoimet korvaavat vuoden 1996 kertoimet (21 ja 310) ja niitä sovelletaan taannehtivasti.